KlimaByen Middelfart

Foto: GHB Landskab

Miljø Løsninger

Klimaforandringerne medfører øget risiko for skybrudshændelser og havvandsstigninger. En af fremtidens helt store samfundsudfordringer er dermed at beskytte byerne mod stigende mængder regnvand og oversvømmelser.

Middelfart Kommune har valgt at gå forrest i klimaindsatsen med projektet KlimaByen. Udover at beskytte Middelfart mod oversvømmelse er målet med projektet at skabe rekreativ, social og økonomisk merværdi ved at koble klimatilpasning med fælles oplevelser og styrkede kvaliteter i bymiljøet. KlimaByen omfatter således eksempler på frodige regnbede; stringente kanaler, der skærer sig gennem terrænet; og i middelalderkvarteret er det gadens enkle, trugformede profil, der leder vandet den direkte vej ned til Lillebælt.

Visionen bag KlimaByen har allerede fået stor opmærksomhed og været kilde til stor inspiration både nationalt og internationalt. KlimaByen blev i 2018 belønnet med en pris for det bedste klimatilpasningsprojekt i Danmark.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Middelfart, Danmark

PERIODE:
2013-2019

KUNDER:
Partnerskabet bag KlimaByen:

  • Middelfart Kommune
  • Middelfart Spildevand
  • Realdania

COWIS YDELSER:

  • Bygherrerådgivning

Kontakt

Helle Baker
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 6115 6155

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN