miljøundersøgelser, når industriområde forvandles til område med skole, kontorer og boliger

Forurenede grunde Løsninger

Kvarteret Grytan i Malmø gennemgår en forvandling fra industriområde med delvis tung industri. I en ejendom, som COWI arbejder med, har der tidligere været et renseri, og nu er der etableret skole, kontorer og boliger.

COWI har fået til opgave at undersøge, om der er forurening og sundhedsrisici på grunden, og hvordan man kan afhjælpe eventuelle problemer. Der er gennemført undersøgelser i såvel jord som indeklima samt overfladisk og dybt grundvand.

Da der er planlagt følsomme aktiviteter, har kravene været høje. Undersøgelsen har påvist klorforurenet jord og grundvand, og det har været COWIs opgave et vurdere risici og se på, om der er behov for oprensning.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Malmø

PROJEKTPERIODE:
2009 - igangværende

KUNDE:
Delta Fastigheter

COWI YDELSER:

  • Miljørådgivning i forbindelse med byudvikling
  • Jord- og grundvandsundersøgelser
  • Indeklimaprøvetagninger
  • Oprensning af jord
  • Myndighedskontakter i forbindelse med bl.a. oprensningsanmeldelse
  • Forenklet risikovurdering

Kontakt

Tomas Nilson

Tomas Nilson
Project Manager
Infrastructure

Tel: +46 108502551

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN