Øget fremkommelighed og forbedret sikkerhed i Alingsås

Photo: White Arkitekter

Strategisk miljørådgivning Løsninger

E20 går gennem det centrale Alingsås og deler byen i to. For at øge fremkommeligheden og forbedre sikkerheden planlægger Trafikverket at lave strækningen gennem byen om til motorvej. I den forbindelse vil kommunen finde en løsning, så der skabes en sammenhængende og attraktiv by med fokus på bydelen Lyckan, som ligger i området ved vejen.

COWI og White arkitekter fik til opgave at udarbejde et såkaldt planprogram, hvor mulighederne for at overdække og/eller nedsænke dele af E20 gennem Alingsås blev undersøgt. Formålet var at undersøge, hvordan en ombygning af vejen ville kunne bidrage til byens udvikling på en langsigtet og bæredygtig måde. I arbejdet blev der anvendt en værdibaseret byudviklingsmetode, som på et tidligt stadie skabte forståelse for det berørte områdes værdier og udfordringer. Som et led heri blev der gennemført konsekvensanalyser for naturmiljø, kulturmiljø, risici, støj, vibrationer, luftkvalitet, jordforurening, kabler, trafik og sociale aspekter.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Alingsås

PROJEKTPERIODE:
2016-2017

KUNDE:
White Arkitekter AB og Alingsås kommune

COWI YDELSER:

  • Akustik, støj og vibrationer
  • Konsekvensananylser
  • Trafikanalyser
  • Undersøgelser af naturmiljø, luftkvalitet og jordforurening

Kontakt

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN