miljøforanstaltninger i forbindelse med hurtig byudvikling

Forurenede grunde Løsninger

Dockan ligger i Västra Hamnen i Malmø og består af flere kvarterer, hvor der tidligere har været en oliehavn og værftsaktiviteter. Området er opført gennem opfyldning af havet i store dele af 1900-tallet. Både de tidligere aktiviteter og opfyldningsmaterialet har medført forurening af jord og vand i form af bl.a. forskellige tungmetaller, olie og cyanid. Med henblik på den forestående byudvikling er det således nødvendigt at foretage undersøgelser og oprensning af jorden.

COWI er ansvarlig for alle miljøforanstaltninger, der er forbundet med den usædvanligt hurtige byudvikling. Det indebærer en bred vifte af serviceydelser såsom jordundersøgelser, kontroller og rådgivning. COWI har også deltaget i strategiarbejdet omkring udviklingsarbejdet og varetaget kontakten til de involverede myndigheder.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Malmø

PROJEKTPERIODE:
2012 - igangværende

KUNDE:
Dockan Exploatering AB

COWI YDELSER:

  • Miljørådgivning i forbindelse med byudvikling
  • Jord- og grundvandsundersøgelser
  • Myndighedskontakter (oprensningsanmeldelser samt løbende dialog)
  • Rådgivning om nye kajkonstruktioner (vandaktiviteter)

Kontakt

Tomas Nilson

Tomas Nilson
Project Manager
Infrastructure

Tel: +46 108502551

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN