KLARGØR HAVNEOMRÅDE TIL STORSTILET BYUDVIKLING

Foto: Kjell Inge Søreide
Forurenede grunde Løsninger

Helt tilbage fra 1920'erne har området, også kaldet silokajen på Odderøy, været en central del af havneaktiviteterne i Kristiansand. Kajen var omdrejningspunkt i Amerika-trafikken, både da skibene fra Den Norske Amerikalinje fragtede korn til USA, og da Sydamerika-linjens skibe sejlede med klipfisk til Sydamerika. Nu er området kendt under et andet navn – Kanalbyen – og skal rumme boliger og butiksbyggeri i et storstilet byudviklingsprojekt.

Havneaktiviteterne har imidlertid også betydet, at dele af området er forurenet, og der er iværksat tiltag for at reducere miljørisici og eksponering af mennesker. COWI bistår med kortlægning af forurening i jorden og udarbejdelse af tiltagsplaner for jord- og sedimentmasser for et areal på ca. 32.000 m².

COWI bistår med både planer for behandling af sedimenter i havet og jordmasser på land. Alternativ anvendelse af masserne i tiltagsområdet har været en vigtig del af projektet. Masserne sorteres, inden de rensede masser transporteres ud af området til fri anvendelse. Lettere forurenede masser er blevet anvendt til egnede formål i tiltagsområdet og har bidraget til god økonomi i projektet.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Kristiansand

PERIODE:
2016 - 2018

KUNDE:
Kanalbyen Eiendom AS/J.B. Ugland Entreprenør AS

COWI YDELSER:

  • Miljøtiltag og -planer
  • Forurenet jord og sedimenter

Kontakt

Tor Egil Larsen
Miljørådgiver
Enviroment and waste

Tel: +47 99518222

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN