Mulige løsninger til reduktion af Luft- og støjforurening

Region Hovedstaden gik i efteråret 2016 i gang med at kortlægge effekterne af luft og støjforurening i hovedstadsregionen samt at identificere regionens muligheder for at reducere luft- og støjforurening.

Arbejdet blev udført af COWI i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

Kortlægningen viser, at støj- og luftforurening ikke bare koster tabte leveår, men også penge for både den enkelte og for samfundet, og at en af de primære kilder til både støj og luftforurening er vejtrafik.

En af konklusionerne er, at Region Hovedstaden med fordel kan sætte ind over for brændeovne og trafik (f.eks. hastighed, vejafgifter og øge andelen af elektriske transportformer) for at reducere forureningen.

Læs rapporten her.


Kontakt

Mette Quaade
Head of Section
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 40257762

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN