INNOVATIVE MILJØLØSNINGER FOR BESKYTTET HAVNEOMRÅDE

Foto: www.flickr.com/photos/anpalacios
Strategisk miljørådgivning Løsninger

Store dele af havbunden uden for Bergen er stærkt forurenet af tungmetaller og organiske miljøgifte. Samtidig er dokkerne langs Vågen på UNESCO's verdensarvsliste, og havbunden er beskyttet af lov om kulturminder. Bergen havn er blandt de af Norges havområder, der er prioriteret i forhold til oprensning af forurenet havbund.

COWI har været involveret som projektkoordinator og faglig rådgiver for projektet "Renere havn Bergen" i perioden 2009-2017. Målsætningen er at forhindre spredning af miljøgifte fra forurenet havbund og at skabe et renere havnemiljø. Projektet har ansvar for undersøgelser af miljøtilstanden, test af tiltagsløsninger, forberedelse og iværksættelse af oprensning.Tiltagsområdet er totalt ca. 3 km² og dækker Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen. Tiltagene mod forurenet havbund i Bergen havn er de største, dyreste og mest komplicerede tiltag i vandområde Vest.

Projektet er innovativt i den forstand, at man vurderer en kombination af nye og traditionelle metoder for at opnå den ønskede miljøtilstand og samtidig sikre de marine kulturminder i Vågen. Projektet har lagt vægt på kommunikation og information til interessentgrupper og indbyggere.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Bergen, Norge

PERIODE:
2009 - 2017

KUNDE:
Bergen Kommune

COWI YDELSER:

  • Projektledelse
  • Miljøkortlægning i hav og på land
  • Risikovurderinger
  • Rådgivning om farligt affald
  • Myndighedskontakt
  • Projektering af tiltag i havet
  • Deltagelsesprocesser

Kontakt

Randi Jahnsen
Project Director
Buildings

Tel: +47 97542189

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN