Nye policy-instrumenter til styrkelse af cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er kommet på den globale dagsorden i bestræbelsen på at synliggøre, at bæredygtighed og miljøvenlig forvaltning af ressourcer kan betale sig. Især inden for byggebranchen er der stort potentiale for at tænke mere cirkulært.

COWI har for Nordisk Ministerråd undersøgt mulighederne for at accelerere cirkulær økonomi og ressourceeffektiviteten i den nordiske byggesektor – til gavn for både miljøet og økonomien.

Undersøgelsen bygger på en række interviews med repræsentanter for brancheorganisationer, myndigheder o.a. i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Disse interviews resulterede i en identifikation af nye policy-instrumenter samt væsentlige miljømæssige og økonomiske effekter af en mere cirkulær tilgang.

For at kunne realisere de forventede positive gevinster af en cirkulær økonomi er der blandt andet behov for supplerende krav til dokumentation af byggevarers indhold og kvalitet, nye krav til nedrivnings- og affaldsplaner samt krav til dokumentation af genbrug og brug af byggevarer, der indeholder genanvendte ressourcer. Undersøgelsen konkluderede desuden, at der er behov for øget samarbejde mellem aktører i hele værdikæden.

Info om projektet

Lokation:
Norden

Projektperiode:
Marts 2017 til februar 2018

Kunde:
Miljø og Økonomigruppen under Nordisk Ministerråd

COWI ydelser:    

  • Cirkulær økonomi
  • Analyse af policy instrumenter
  • Livscyklusvurdering
  • Beregning og vurdering af øget ressourceeffektivitet og potentielle klimaeffekter 
  • Beregning og vurdering af økonomiske effekter

Kontakt

Lisbet Poll Hansen
Senior Specialist
Division Management, Denmark

Tel: +45 56406434

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN