En universel geodatavisualiserings- og styringsplatform

Mapping og geo services Løsninger

80 procent af alle kommercielle og administrative beslutninger er forbundet med placering. Med MultiViewer kan du tilgå, administrere og distribuere alle dine data nøjagtigt, som du vil. Det er muligt at administrere alle typer af geodata uanset deres oprindelige kilder, f.eks. ortofotos, skråfotos, gadebilleder, UAV-baserede billeder, 3D-modeller, digitale højdemodeller, WMS- og WFS-data.

Multiviewer administrerer geodata med en projektbaseret tilgang - der er en enkelt indgang til alle dine data under et projekt, som kan administreres gennem lag, georeferencer, tid og brugertilpassede registreringer. Dette koncept bliver meget effektivt, når det sættes ind i en industriel sammenhæng som f.eks. byggeinspektion, ejendomsinspektion, fjernvarmenet og facility management.

Du kan åbne MultiViewer og se vores demonstrationsprojekter HER.

COWI MultiViewer (CMV)

80 procent af alle kommercielle og administrative beslutninger er forbundet med placering. COWI MultiViewer (CMV), en universel geodatavisualiserings- og styringsplatform, som letter netop sådanne processer.

Kontakt

Lars Flemming
Chief Market Manager
Mapping, Denmark

Tel: +45 51561048

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN