Digitale løsninger til danske, norske og grønlandske kommuner

COWI har udviklet COWI PLAN-produktfamilien, der er en webbaseret platform, skræddersyet til produktion og formidling af digitale planer. Med COWI PLAN-produktfamilien introduceres et nyt og forbedret værktøj, som gør planerne let tilgængelige, dynamiske og brugervenlige, og forenkler den efterfølgende indberetning af planer til Plandata.dk.

Flere kommuner har allerede valgt at bruge COWI PLAN-produktfamilien til produktion og formidling af kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner.

COWI PLAN bygger på UMBRACO, et udbredt open source CMS-system, som giver stor fleksibilitet i forhold til opsætning af digitale planer. COWI PLAN indeholder et væld af funktioner som fx. fraselager, opsætning af kortbilag (evt. digitale kortbilag) og design af planernes layout ved hjælp af simple drag and drop-moduler. De digitale planers layout tilpasses automatisk formatet af det medie, de vises på, såsom smartphones, tablets og pc’er.

Digitale planer produceret i COWI PLAN kan ved få klik eksporteres til PDF. Layoutet af PDF'en genereres automatisk af systemet, ligesom digitale kortbilag automatisk opsættes med et passende udsnit til visning i PDF'en.

Med COWI PLAN introduceres et nyt visuelt processtyringsværktøj, som gør det muligt at kontrollere planens status fra udkast til færdig plan, samt at tilpasse tildelte brugeres læse- og skriverettigheder afhængig af planens status.

Som det første digitale planværktøj er COWI PLAN fuldt integreret med Plandata.dk og indeholder et todelt indberetningsværktøj, der understøtter indberetning af planer direkte igennem COWI PLAN. Planer produceret i COWI PLAN, vil således altid være i overensstemmelse med Plandatas gældende datamodel.

COWI PLAN-produktfamilien indeholder et webGIS-modul, som er baseret på open source. WebGIS-modulet giver mulighed for dynamiske kort, søgemuligheder såsom "Hvilke planer gælder for mig" samt dataredigering i kundernes produktionsmiljø.


Info om projektet

Lokation:
Danmark, Norge og Grønland

Kunde:
Ca. 40 danske og grønlandske kommuner

Projektperiode:
2007 -

COWI ydelser:

 • Digitale Kommuneplaner
 • Digitale Lokalplaner
 • Digitale Sektorplaner
 • Ledelsesinformationssystemer
 • Arealsagsbehandling
 • Prognosesystemer
 • Grundsalg
 • Kampagnesites inkl. digitale kort
 • SAVE - bygningsregistrering
 • Digital formidling
 • Produktudvikling
 • Webudvikling
 • Procesrådgivning
 • WebGIS GC2/Vidi til håntering af geodata
 • Feltregistrering – f.eks. til brug inden for trafiksikkerhed

Kontakt

Mikkel Kappel
Chief Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56407923

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN