Højklasset kollektiv trafik i Reykjavik

Trafik og transportplanlægning Løsninger

Reykjavik er i rivende udvikling med markant befolkningsvækst og stor vækst i turismen. I dag er bilen det fortrukne transportmiddel, og den kollektive trafik udgør blot fire procent af den samlede transport. Dette giver i stigende grad udfordringer med trængsel på vejene.

Reykjavik Kommune ønsker derfor at fremme brugen af den kollektive trafik og har besluttet at arbejde mod en løsning med højklasset kollektiv trafik i form af letbane eller bus rapid transit (BRT). Målet er at løfte andelen af kollektiv trafik til 12 procent af den samlede transport.

COWI har gode erfaringer med både udvikling af højklassede kollektive trafikløsninger og målrettet byudvikling. Derfor har vi hjulpet Reykjavik med at undersøge, hvor og hvordan BRT eller letbane med fordel kan indpasses i byen frem mod 2040, samt belyst styrker og svagheder ved en letbane eller BRT i Reykjavik.

I arbejdet blev 16 alternative linjeføringer udviklet, og skitseret som både letbane og BRT. Alternativernes potentiale, styrker og svagheder blev kortlagt ved at analysere en række servicemæssige, økonomiske og passagermæssige parametre. Resultatet af arbejdet var en visionsrapport, der anbefaler en BRT-løsning og fastsætter forslag til konkrete udbygningsetaper frem mod 2040.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Reykjavik

PERIODE:
2016-2018

KUNDE:
Samtök Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu (SSH) (hovedstadsområdets regionale myndighed)

COWIs YDELSER:

  • Udarbejdelse af vision
  • Screening af linjeføringer
  • Skitsering af linjeføringer
  • Passagerestimater
  • Konsekvensvurdering og anbefaling
  • Systemvalg.

Kontakt

Michael Goth-Rindal
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56401556

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN