KORTLÆGNING OG ADMINISTRATION AF FORURENET JORD

Planlægning Løsninger

JAR (Jordforureningslovens Areal Register) indeholder oplysninger om grunde, der enten er potentielt forurenede, konstateret forurenede eller er blevet renset op.

JAR understøtter registrering, administration og sagsbehandling af jordforureninger hos regionerne. Registret giver også borgere og virksomheder adgang til at slå en matrikels jordforureningsstatus op gennem særlige brugergrænseflader.

For JAR Samarbejdet (et samarbejde mellem de danske regioner) er COWI ansvarlig for vedligeholdelse, videreudvikling og support af JAR, og COWI leverer endvidere support til de enkelte regioners drift af JAR samt hosting af JAR for en af regionerne.

COWIs team yder support til systemet, og JAR-miljøerne driftes i COWIs hostingcenter under høje krav til oppetid, sikkerhed og backupprocesser.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2017 - 2022

KUNDE:
Danske Regioner

COWIS YDELSER:

  • Videreudvikling
  • Vedligehold
  • Support
  • Driftsovervågning
  • Hosting

Kontakt

Anders Rosengreen
Project Manager
GIS and IT, Denmark

Tel: +45 56401490

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN