COWI leverer fremtidsbilleder til Kristiansand

Areal- og ejendomsudvikling Løsninger

Kristiansand kommune står over for udfordringer forbundet med byvækst, ældrebølge og krav til klimavenlig byudvikling, som kræver en langsigtet byudviklingsstrategi. I parallelopgaven Kristiansand 2041, anmodede kommunen fire fagmiljøer om at udarbejde analyser, idéer og forslag til fremtidsbilleder for byens langsigtede udvikling. Projektet blev præsenteret i forbindelse med Kristiansands 400-års jubilæum.

COWIs svar var selvkørende trafikløsninger, bilfrit centrum, startup village og sundhedsklynge, og kan læses i sin helhed på www.kristiansand2041.no. Projektet præsenterede syv konkrete hovedløsninger på, hvordan Kristiansand kan få succes i fremtiden: Værdiskabende fortætning, Gravane Startup Village, Campus sundhedsklynge, bofællesskaber for fremtiden, aktiv transport, bilfrit centrum samt selvkørende transportmidler og deletransport.

COWI gennemførte også SWOT-analyser inden for områderne demografi, klima, teknologi samt selvkørende biler og globalisering, som var med til at forme de endelige løsninger.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Kristiansand

PERIODE:
2016 - 2017

KUNDE:
Kristiansand Kommune

COWI YDELSER:

  • Trafik- og transportanalyser
  • Arealudvikling
  • SWOT-analyser
  • Konceptudvikling for areal og mobilitet

Kontakt

Malene Kofod Nielsen
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56407729

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN