Lørenskogs grønne mobilitetsplan

Trafik og transportplanlægning Løsninger

Lørenskog Kommune tæt ved Oslo står over for en stor befolkningstilvækst. Kommune har samtidig sat et mål om, at minimere transportens CO₂ udledning. I den sammenhæng har COWI udarbejdet en grøn mobilitetsplan for kommunen, der skal bane vejen for mere miljøvenlige transportformer.

COWI favner tiltag på kort og lang sigt og tiltagene er valgt på baggrund af analyser af blandt andet nuværende rejsemønstre, cykel- og fodgængerforhold, kollektiv trafik, parkering og ikke mindst input fra borgere og andre interessenter.

Fokus er især på tiltag, der vil skabe en miljøvenlig udvikling i indbyggernes adfærd, eksempelvis ved at gøre kollektiv trafik samt cykel- og gangtrafik let tilgængelig og ved at planlægge efter korte afstande mellem byfunktioner som indkøb, skole, træning og den kollektive trafik.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Lørenskog, Norge

PERIODE:
2018

KUNDE:
Lørenskog Kommune

COWIs YDELSER:

  • Proces og inddragelse af borgere, offentlige og private aktører, kommune og politikere
  • Dataindsamling og -analyse
  • Udarbejdelse af projekt- og tiltagskatalog
  • Udformning af digital plan.

Kontakt

Malene Kofod Nielsen
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56407729

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN