industriområder omdannes til attraktiv bydel

Foto: Team Vandkunsten

Stigsborg Havnefront er et stort byfornyelsesprojekt ved Limfjorden tæt på Aalborg centrum.

Aalborg Kommune og Havn gennemførte en koordineret planlægningsproces for at omdanne industriområder til 400.000 m² privat og offentligt boligbyggeri, detailbutikker og kontorer samt en ny skole. 7.500 nye indbyggere forventes at flytte ind i bydelen i løbet af de næste 25-30 år.

I 2017 oprettede Aalborg Kommune, PFA og A. Enggaard A/S et offentligt-privat udviklingsselskab, der skulle gennemføre første fase bestående af ca. 188.000 m² byggeri.

Den ambitiøse udviklingsplan omfatter strategisk, fysisk og økonomisk planlægning. På en stor del af området har der tidligere ligget en kemisk virksomhed, så der er gennemført omfattende miljøundersøgelser og planer for at sikre, at området er sikkert, sundt og attraktivt.

COWI har leveret en lang række rådgiverydelser. Vi har arbejdet tæt sammen med arkitekterne fra Team Vandkunsten samt finansielle rådgivere og erhvervsejendomsrådgivere om at udarbejde byfornyelsesplanen.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2013 – 2017

KUNDE:
Aalborg Kommune og Aalborg Havn

COWIS YDELSER:

  • Bygherrerådgivning
  • Procesplanlægning
  • Undersøgelser af forurenet jord
  • Infrastrukturanalyser
  • Byfornyelsesstrategier
  • Vurdering af geotekniske analyser
  • Omkostningsestimater i forbindelse med byfornyelse
  • Strategisk konsekvensvurdering

Kontakt

Karin Thuesen Pedersen
Urban Development Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56 40 3483

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN