Præcisionsmålinger har bidraget til udskiftning af stag

Tjörnbron er en skråstagsbro over Askeröfjorden med et hovedspænd på 366 meter, cirka 50 kilometer nord for Göteborg i Sverige.

På grund af korrosion, besluttede Trafikverket at starte en serie af udskiftninger af de beskadigede stag, og derfor gennemførte COWI Geoservice målinger af kabellængden for de mest beskadigede stag i 2014.  Målingerne bruges til at bestille nye stag fra leverandøren, og udskiftningerne er sket med stor succes. I 2015 blev de resterende 14 stag på broens østlige side opmålt til planlagt udskiftning i 2019, og i marts 2018 opmåles yderligere 16 stag.

COWI står for projektledelse og koordinering, mens lokale entreprenører står for sikkerhed og tilgængelighed. Data fra Geoservices kvalitetssikres og afleveres til COWIs afdeling Bridge, Tunnel and Marine Structures (BTM) i Danmark for beregning af endelige bestillingslængder og dimensioner.

Info om projektet

Lokation:

Sverige

Projektperiode:

Efteråret 2014 - 2020

Kunde:

Trafikverket

COWI ydelser:

  • Præcisionsmålinger med skærpede nøjagtighedskrav
  • Databehandling og evaluering

Kontakt

Henrik Ussing Lynge
Project Director
Geoservices, Denmark

Tel: +45 56407743

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN