Uheldsportalen - et online værktøj til analyse af tarfikulykker

Uheldsportalen er et online værktøj, der hjælper landets kommuner med at skabe overblik over de politiregistrerede trafikulykker på kommunens veje.

Portalen giver let tilgang til historiske trafikulykker og indeholder mange analysemuligheder, hvor den enkelte kommune hurtigt og nemt kan udarbejde en årsrapport for ét eller flere år.

Portalens værktøjer gør det også muligt at lave egne grafer baseret på datasættet for trafikulykker for at finde tendenser i ulykkesbilledet i den enkelte kommune – en viden som kan bruges til at øge trafiksikkerheden.

En videns base bidrager med informationer og gode råd om trafiksikkerhed hentet fra vejregler, bekendtgørelser og erfaringsmateriale fra faget, og man kan stille spørgsmål om trafiksikkerhed via portalen.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Kunde:
Danske kommuner

Projektperiode:
Løbende abonnementsløsning

COWI ydelser:

  • Online værktøj til analyse af trafikulykker


Kontakt

Thomas Rud
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56403905

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN