park er med til at afhjælpe problemer med skybrud 

Foto: Tredje natur

Modernisering af Enghaveparken skal være med til at afhjælpe problemerne med skybrud i København.

Projektet omfatter beskyttelsesforanstaltninger mod skybrud, hvor 26.000 m³ vand vil kunne opsamles i den historiske og bevaringsværdige park midt i København.

Parkens eksisterende grønne layout bevares, men i stedet for at vandet ledes væk fra området gennem underjordiske kloakker, vil Enghaveparken fremover holde på store mængder regnvand ved hjælp af diger, sluser og fordybninger, inden det føres videre mod Københavns Havn.

Som en integreret del af Københavns overordnede skybrudsplan vil parken sikre denne del af byen mod de ødelæggende konsekvenser af skybrud, og den vil kunne tjene til inspiration for andre byer rundt om i verden.

Sammen med arkitektfirmaet TREDJE NATUR og proceskonsulenterne Open Air Neighbourhood er COWI hovedkonsulent på projektet med at modernisere parken.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2014 -

KUNDE:
Københavns Kommune

PARTNERE:
Tredje Natur
Open Air Neighbourhood

COWIS YDELSER:

 • Overordnet projektering af parken, herunder
 • Skybrudsløsninger til absorbering af 24.000 m³ vand
 • Springvand
 • Vandbehandling
 • Solid betonmur rundt om parken med springende vand oven på betonstrukturen
 • Betonplade med kølesystem til skøjtebane
 • Bane til hockey, boldspil osv.
 • Rekonstruktion af historiske pavilloner tegnet af Arne Jacobsen
 • Assistance med byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Projektledelse

Kontakt

Kristian Høigaard Vilstrup
Project Manager
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 4176 8182

Kontakt

Jeppe Sikker Jensen
Technical Director
Water and Nature, East, Denmark

Tel: +45 21468404

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN