Højteknologi, effektivitet og helhed i Assens

Spildevandshåndtering Løsninger

COWI har siden sommeren 2018 hjulpet Assens Forsyning som bygherrerådgiver (bygherrestyring) i forbindelse med realiseringen af ”Nyt Assens Renseanlæg” samt etableringen af ny administrationsbygning og nye lager- og værkstedsbygninger. 

Målsætningen for det nye renseanlæg på Fyn er, at det, sammen med et nyt nærliggende vandværk og det omgivende landskab, skal danne en helhed – en såkaldt forsyningspark med stort fokus på højteknologi og effektivitet. Samtidig er det målsætningen at bygge et arkitektonisk smukt renseanlæg. 

Anlægget opføres med overdækkede tanke til en belastning på 100.000 PE, hvor der, uden at gå på kompromis med spildevandsrensningen, indtænkes innovative muligheder for at høste forskellige organiske fraktioner fra spildevandet til brug i forbindelse med  energiproduktion.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Assens, Danmark 

KUNDER:
Assens Forsyning A/S 

PROJEKTPERIODE: 
1/7 2018 – 1/12 2023

COWI YDELSER:
  • Projektledelse; 
  • Belastningsopgørelse; 
  • Udarbejdelse af byggeprogram omhandlende indløb, primær del, sekundær del, tertiær del, slamdel, biogasdel, ressourcegenindvinding 
  • Assistance til myndighedsbehandling; 
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til to totalentrepriser med bl.a. krav til M-, B, E og SRO-arbejder; 
  • Udarbejdelse af krav til Plan for Sikkerhed og Sundhed og til ATEX-godkendelse samt CE-mærkning; 
  • Tilbudsvurdering; 
  • Gennemgang af entreprenørernes detailprojekt; 
  • Tilsyn, indkøring og aflevering; 

Kontakt

Morten Boel Overgaard Andersen
Markedschef
Water and Nature, Denmark

Tel: +45 56401979

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN