Kontorhus med styr på grundvandet

Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen og Banedanmark har besluttet at bo under samme tag i et 41.000 m² kontorhus på Kalvebod Brygge. Byggeriet er omgivet af jernbanespor og Cityringen, som også foretog grundvandssænkning, mens byggegruben til kontorhuset blev udgravet.

I perioden 2016-2017 fungerede Aarsleff som underentreprenør for A. Enggaard. Aarsleff var ansvarlig for etablering og udgravning af den tilhørende byggegrube på cirka 100 x 100 x 8 meter. COWI var i perioden rådgiver for Aarsleff og designede et anlæg til grundvandshåndtering, der effektivt sænkede grundvandet i byggegruben. Det gjorde det muligt at udgrave gruben.

Det var en kompliceret proces på grund af store vandmængder, grundvandsforurening og krav om reinfiltration af det oppumpede grundvand, men udgravningen var en succes og blev gennemført inden for den projekterede tidsplan.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Kunde:

Aarsleff

Projektperiode:

2015-2017

COWI ydelser:
  • Grundvandshåndtering
  • Forundersøgelser
  • Myndighedsanliggende
  • Design og opfølgning

Kontakt

Jan Stæhr
Market Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56402265

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN