Mulighederne ved spildevand

Vand Løsninger

Et nyt renseanlæg i Aarhus – Aarhus ReWater - kommer til at kunne meget mere end blot at håndtere store mængder spildevand. Ambitionen er at udvikle et ressourceanlæg i verdensklasse, der sætter nye standarder for bæredygtig spildevandshåndtering og genanvendelse af ressourcer.  

Når anlægget tages i brug, vil spildevandet i det nye anlæg komme fra godt og vel halvdelen af kommunen, hvilket er ca. 480.000 PE (personækvivalenter), endvidere udlægges anlægget med mulighed for at udvide anvendelsesområdet til yderligere 600.000 PE.   

COWI er udvalgt til at udfylde rollen som bygherrerådgiver på projektet. 

Visionen for Aarhus ReWater om at være et foregangsanlæg af international kaliber sætter krav til bygherrerådgivningen. COWIs rolle er at facilitere processen således at arkitekter, procesingeniører og leverandører kan udvikle brugbare løsninger.  

Projektet implementeres som en totalentreprisekontrakt, men som et ekstra tvist etableres kontraktteamet af bygherren Aarhus Vand, som udvælger de ledende parter (arkitekter, proceskonsulenter og entreprenører) i teamet via individuelle udbudsprocedurer, inden de sammenlægges i et klassisk kontraktteam.

INFO OM PROJEKTET

Placering:
Aarhus, Danmark

Bygherre:
Aarhus Vand A/S

Periode:
1/1 2018 – 31/12 2028 (forventet)

COWI-ydelser:

 • Bygherrerådgivning
 • Projektledelse, inkl. økonomi- og risikostyring 
 • Fastlæggelse af designgrundlag og supplerende analyseprogram 
 • Udarbejdelse af skitseprojekt, inkl. indløb, slamdel, biogasdel, ressourcegenindvinding mv. 
 • Geotekniske forundersøgelser
 • Udbudsrådgivning, bl.a. omfattende innovationspartnerskab, FIDIC og AB-udbud
 • Bidrag til myndighedsbehandling, herunder input til miljøkonsekvensrapporter (VVM), udledningstilladelse mv.
 • Gennemgang og kommentering af entreprenørens projektmateriale
 • Deltagelse i byggemøder samt bistand ved fagtilsyn 
 • Deltagelse i test- og idriftsættelse, manglende gennemgang og deltagelse i afleveringsforretning 
 • Gennemgang og kontrol af dele af entreprenørens kontroldokumentation. 

Kontakt

Torben Naldal Pedersen
Senior projektchef
Project Management Consultancy West, Denmark

Tel: +45 56408708

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN