Hovedvandledning ligeså lang som et maratonløb

Foto: Claus Knuth
Vandressourcer Løsninger

Den nye hovedvandledning skal sikre vandleverancerne i Stavanger-regionen i fremtiden. Ordregiveren IVAR (Interkommunalt vand-, afløbs- og renovationsværk) leverer bl.a. drikkevand til og renser spildevandet for ejerkommunerne i regionen.

Et foreløbigt skøn over længden på den hovedrørledning, som COWI projekterer, ser ud til at lande på ca. 40 kilometer og vil sandsynligvis inkludere 10-12 ventilkamre og et styringsbassin. Dette er næsten ligeså langt som et almindeligt maratonløb. Vandledningen vil have en kapacitet på op til 3.300 liter i sekundet, hvilket svarer til ca. 3,5 gange af vandmængden til hele Royal Albert Hall – i døgnet.

Den nye hovedvandledning etableres for at sikre vandforsyningen til ejerkommunerne og placeres vest for den eksisterende hovedvandledning. Sammen med den eksisterende hovedvandledning danner den nye ledning en ringledning, som sikrer vandforsyning ved eventuelle brud eller planlagt vedligeholdelse på ledningsnettet.

Projektet omfatter også havledninger, hvilket indebærer, at to af COWIs ingeniørdykkere vil bistå med opgaven.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Stavanger-regionen, Norge

PERIODE:
2017 - 2022

KUNDE:
IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk)

COWI YDELSER:

  • Vej
  • VA-teknik
  • Geoteknik
  • Byggeteknik
  • Elektroteknik
  • Arealplan
  • VVS
  • ROS/ MOP/ SHA

Kontakt

Jon Haavard Lien
Civilengineer and Project Manager
Water and Environment

Tel: +47 91766917

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN