bæredygtig forvaltning af vand og sanitet

Foto: Rosemary Sheel

Siden 1990'erne har COWI spillet en nøglerolle i Benins vandsektorprogram, og i 2017 fik vi til opgave at stå for den tekniske assistance i forbindelse med OmiDelta-programmet.

Et centralt fokusområde er bæredygtig urbanisering i deltaerne, og i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål nr. 6 er formålet at sikre, at alle i 2030 har adgang til bæredygtigt forvaltet vand og sanitet.

Over en fireårig periode vil OmiDelta-programmet investere 8 millioner EUR i teknisk assistance. Programmet skal reducere fattigdom og forbedre den samfundsøkonomiske udvikling, som knytter sig til regeringsførelse, forbedret sundhed, middellevetid, uddannelse, ligestilling mellem kønnene osv.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Benin, Afrika

PERIODE:
2017-2021

KUNDE:
Den kongelige nederlandske ambassade, Cotonou

COWIS YDELSER:

  • Teknisk assistance vedrørende vand
  • Sanitet og hygiejne (WASH)
  • Integreret forvaltning af vandressourcer (IWRM)

Kontakt

Klaus Nuri Møller
Project Director
Water, Denmark

Tel: +45 56401044

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN