Vi holder øje med Storebælt

Klimaforandringer betyder, at kystnære infrastrukturanlæg og bygninger i fremtiden vil være udsat for en større risiko, end de er i dag.

Derfor har A/S Storebælt bedt COWI vurdere klimaforandringernes mulige konsekvenser for blandt andet Storebæltstunnelens ramper, kystsikringen og selve tunnelen. Ramperne ned til tunnelen er bl.a. opbygget med permanente drænsystemer, som kontrollerer grundvandet, og stigende havvandstande vil kunne resultere i stigende tryk under ramperne.

COWIs analyser viser blandt andet, at digerne på Sprogø og Halsskov på sigt stedvist skal hæves, hvis de oprindelige design- og sikkerhedskriterier skal opretholdes. Det kan også blive nødvendigt at øge pumpekapaciteten af hensyn til fremtidige nedbørshændelser.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Kunde:

A/S Storebælt

Projektperiode:

2015 -

COWI ydelser:
  • Drift og vedligeholdelse
  • Klimapåvirkninger, analyser og opgradering for klimaforandringer
  • Design og udbud
  • Permanent anlæg for grundvandssænkning og tørholdelse
  • Myndighedsanliggende

Kontakt

Jan Stæhr
Market Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56402265

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN