ARRANGEMENTER

På denne side finder du information om fremtidige arrangementer i COWI.

Hvis du har spørgsmål til arrangementer i COWI i Danmark, kan du finde den relevante kontaktperson ved at klikke dig ind på de enkelte events og kurser nedenfor.


KOM TIL FAGLIG EFTERMIDDAG OM STATSLIG STØTTE TIL MULTIFUNKTIONELLE JORDFORDELINGER

Folketinget har i finansloven for 2020 bevilliget penge, som kommunerne kan søge til gennemførelse af jordfordelinger med multifunktionelle formål.
Det giver kommunerne nye muligheder for at realisere fordele for klima, natur, miljø og landdistrikterne og samtidig forbedre landmændenes driftsvilkår.

COWI inviterer derfor kommunerne og forsyningsvirksomhederne til faglige eftermiddage, hvor vi sætter fokus på, fokus på hvilke projekter der kan gennemføres under ordningen, og hvordan disse kan finansieres.

Tid og sted:

 • COWI Aalborg, Torsdag den 5. marts 2020, kl. 14.00 – 16.00, Visionsvej 53, 9000 Aalborg
 • COWI Ringsted, Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 14.00 – 16.00, Nørretorv 14, 4100 Ringsted
 • COWI Aarhus, Torsdag den 12. marts 2020, kl. 14.00 – 16.00, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C.
FÅ MERE INFORMATION OM KURSET OG DAGENS PROGRAM HER
Tilmeld dig hos -> JUBO@COWI.COM

Kurser i COWI

Kraftværkskemi

Kurset giver på 2 dage en gennemgang af den grundlæggende og overordnede kraftværkskemi. Kurset ligner det velrenommerede kursus, som Ørsted hidtil har kørt, men fokus er nu skiftet fra de kulfyrede anlæg til affalds- og biomassefyrede anlæg.

Tid og sted:

 • Kurset afholdes den 28.-29. april 2020 på HUSET i Middelfart

Pris:

 • 12.250 DKK inkl. overnatning og forplejning.

Tilmelding:

 • Senest den 28. februar 2020
Få mere information om kurset og dagens program her
SIGN ME UP -> JOAS@COWI.COM
Kraftværksregulering – Basis

Kraftværksregulering (basis) er et to dages grundlæggende reguleringskursus, som kan forberede dig på deltagelse i Kraftværksregulering (udvidet). Du bliver introduceret til begreberne indenfor reguleringsteknik og får opdateret din reguleringstekniske viden.

Tid og sted:

 • Et internatkursus, der afholdes den 2.-3. juni 2020 på HUSET i Middelfart

Pris:

 • 9.200 DKK inkl. overnatning og forplejning

Tilmelding:

 • Senest den 2. april 2020
Få mere information om kurset og dagens program her
SIGN ME UP -> JOAS@COWI.COM
Kraftværksregulering – udvidet

Kurset giver et indblik i hvordan regulering i et kraftvarmeværk fungerer. Kurset er delt i to. Del 1 behandler kraftværkets vand-, damp-, brændstof-, luft- og røgregulering, mens del 2 behandler forhold, hvor delreguleringer sammensættes til de overordnede reguleringskredse, der indgår i en blokregulering.

Tid og sted:

 • Et internatkursus, der er delt i 2. Kurset afholdes på HUSET i Middelfart.
 • Del 1: afholdes den 10.-11. juni 2020
 • Del 2: afholdes den 22.-24. juni 2020

Pris:

 • 21.500 DKK inkl. overnatning og forplejning.

Tilmelding:

 • Senest den 10. april 2020
Få mere information om kurset og dagens program her
SIGN ME UP -> JOAS@COWI.COM

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

COWI udbyder den lovpligtige koordinator uddannelse. Den 37 timers lovpligtige uddannelse er for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.


GIS-kurser

Maksimalt udbytte af investeringer i GIS-teknologi forudsætter veluddannede brugere. Derfor tilbyder COWI kurser inden for relevante GIS-discipliner.


Toolbox træning til formænd i byggebranchen

Få COWI som samarbejdspartner til træning af formænd. Toolbox-træning sætter fokus på arbejdsmiljøet og øget produktion ved at involvere formænds viden og adfærd i forhold til deres daglige dialog med kolleger, ledere og andre faggrupper.