Arbejdsmiljøudannelse for koordinatorer

COWI udbyder den lovpligtige koordinator uddannelse. Den 37 timers lovpligtige uddannelse er for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

Kursustype

To moduler, i alt fem dage.

Målgruppe for kurset

Arkitekter, rådgivere, byggeledere, arbejdsledere og
arbejdsmiljørepræsentanter fra bygge- og anlægsområdet.

Virksomhedskursus

Vi tilbyder også virksomhedskursus for koordinatorer med hold op til 20 deltagere. Kurset bliver skræddersyet til virksomhedens konkrete ønsker og behov. Virksomheden kan vælge enten selv at sørge for egnede kursuslokaler, eller afholde i COWIs kursuslokaler efter nærmere aftale. Kontakt Sonja Ploug Jensen ift. specifikke ønsker og behov, spj@aaaaa.dk tlf.: 40 79 44 04.

Kursets indhold

  • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver: Pligter, rettigheder og ansvar
  • Arbejdsmiljøaktører, Arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
  • Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed
  • Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne
  • Risikovurdering og arbejdsmiljøovervejelser i projekteringsfasen samt dokumentation heraf
  • Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde
  • Metoder i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • Koordinators opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.

Kursets form

Oplæg, gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave.

Kursets varighed

37 timer fordelt på fem dage.

Kl. 8.30 -16.30 (15.30) i Lyngby og 8.30 - 16.30 (15.30) i Vejle.

Underviser

Aka. Ing. (K) Sonja Ploug Jensen

Kursusmateriale

Kompendium i form af undervisningsmateriale og herudover bl.a. paradigmer tjeklister til udarbejdelse af risikovurderinger, PSS og journal. Se på hjemmesiden Byggesagsstyring.nu.

Tilmelding: Tid, sted og kursus-nr.

Tilmeldingsfristen er max. en uge før kursusstart herudover kan du altid kontakte Sonja Ploug Jensen på mail (spj@aaaaa.dk) eller tlf. 40 79 44 04 for at høre om der skulle være ledige pladser.

Kursusoversigt arbejdsmiljøkoordinatorkurser 2020

Bemærk at COWI også udbyder kurser med uddannelsen til arbejdsmiljøkoordinator på engelsk.

Holdnummer

Adresse

Dato 1

Dato 2

Tilmelding*

2020-DK 1 KV

Havneparken 1, 7100 Vejle 21, 22, 23. januar 25, 26. februar Her
2020-DK 2 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 4, 5, 6. februar 10, 11 marts Her
2020-DK 3 KV Havneparken 1, 7100 Vejle 31. marts 1, 2. april 28, 29. april Her
2020-DK 4 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 12, 13, 14. maj 9, 10. juni Her
2020-DK 5 KV Havneparken 1, 7100 Vejle 25, 26, 27. august 29, 30. september Her
2020-DK 6 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 8, 9, 10. september 20, 21. oktober Her
2020-DK 7 KV Havneparken 1, 7100 Vejle 3, 4, 5. november 1, 2. december Her
2020-DK 8 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 17, 18, 19. november 8, 9. december Her
2020-ENG 1 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 23, 24, 25. juni 18, 19. august Her

*Du bliver ledt videre til en ekstern hjemmeside for at tilmelde dig

Pris

6.800,00 kroner ekskl. moms.

Salgs og leveringsbetingelser for COWI´s og 5A ApS´s arbejdsmiljøkoordinatorkurser.

Forventet udbytte for deltagerne

Kompetence til at varetage bygherrens pligter samt at styrke og effektivisere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

KONTAKT 

SONJA PLOUG JENSEN
5A ApS
Usserød Kongevej 97 A
2970 Hørsholm
spj@aaaaa.dk
Mobil +45 40 79 44 04
+45 49 14 44 04
Hjemmeside: www.aaaaa.dk