Arbejdsmiljø-uddannelse for koordinatorer

COWI udbyder den lovpligtige koordinator uddannelse. Den 37 timers lovpligtige uddannelse er for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

Kursustype

To moduler, i alt fem dage.

Målgruppe for kurset

Arkitekter, rådgivere, byggeledere, arbejdsledere og
arbejdsmiljørepræsentanter fra bygge- og anlægsområdet.

Virksomhedskursus

Vi tilbyder også virksomhedskursus for koordinatorer med hold op til 20 deltagere. Kurset bliver skræddersyet til virksomhedens konkrete ønsker og behov. Virksomheden kan vælge enten selv at sørge for egnede kursuslokaler, eller afholde i COWIs kursuslokaler efter nærmere aftale. Kontakt Sonja Ploug Jensen ift. specifikke ønsker og behov, spj@aaaaa.dk tlf.: 40 79 44 04.

Kursets indhold

  • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver: Pligter, rettigheder og ansvar
  • Arbejdsmiljøaktører, Arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
  • Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed
  • Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne
  • Risikovurdering og arbejdsmiljøovervejelser i projekteringsfasen samt dokumentation heraf
  • Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde
  • Metoder i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • Koordinators opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.

Kursets form

Oplæg, gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave.

Kursets varighed

37 timer fordelt på fem dage.

Kl. 8.30 -16.30 (15.30) i Lyngby og 8.30 - 16.30 (15.30) i Aarhus.

Underviser

Akademi Ingeniør (K) Sonja Ploug Jensen

Kursusmateriale

Kompendium i form af undervisningsmateriale og herudover bl.a. paradigmer tjeklister til udarbejdelse af risikovurderinger, PSS og journal. Se på hjemmesiden Byggesagsstyring.nu.

Tilmelding: Tid, sted og kursus-nr.

Tilmeldingsfristen er max. en uge før kursusstart herudover kan du altid kontakte Sonja Ploug Jensen på mail (spj@aaaaa.dk) eller tlf. 40 79 44 04 for at høre om der skulle være ledige pladser.

Kursusoversigt arbejdsmiljøkoordinatorkurser 2021

Bemærk at COWI også udbyder kurser med uddannelsen til arbejdsmiljøkoordinator på engelsk.

Kursusoversigt arbejdsmiljøkoordinatorkurser 2021

Hold nr.

Adresse

Dato 1

Dato 2

Tilmelding*

Aflyst p. g. af Coronasituationen**
2021 DK1 KV

Havneparken 1, 7100 Vejle 19, 20, 21. januar 23, 24. februar Her
Aflyst p. g. af Coronasituationen**
2021 DK 2 KL
Parallelvej 2, 2800 Lyngby 2, 3, 4. februar 2, 3. marts Her
2021 DK 3 KAA Jens Chr. Skous vej 9, 8000 Aarhus C
16, 17, 18. marts 13, 14. april Her
2021 DK 4 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 4, 5, 6. maj 1, 2. juni Her
2021 DK 5 KAA Jens Chr. Skous vej 9, 8000 Aarhus C 24, 25, 26. august 21, 22. september Her
2021 DK 6 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 7, 8, 9. september 5, 6. oktober Her
2021 DK 7 KAA Jens Chr. Skous vej 9, 8000 Aarhus C 2, 3, 4. november 30. nov., 1. dec Her
2021 DK 8 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 16, 17, 18. november 7, 8. december Her
2021 ENG 1 KL Parallelvej 2, 2800 Lyngby 8, 9, 10. juni 17, 18. august Her

*Du bliver ledt videre til en ekstern hjemmeside for at tilmelde dig

** På grund af den forværrede Coronasituation, ser vi os desværre ikke i stand til at gennemføre de næstkommende kurser som planlagt. Vi vurderer løbende situationen m. h. på at åbne op for tilmelding igen.

Pris

7.200,00 kroner ekskl. moms.

Salgs og leveringsbetingelser for COWI´s og 5A ApS´s arbejdsmiljøkoordinatorkurser.

Forventet udbytte for deltagerne

Kompetence til at varetage bygherrens pligter samt at styrke og effektivisere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

KONTAKT 

SONJA PLOUG JENSEN
5A ApS
Åtoften 159B
2990 Nivå
spj@aaaaa.dk
+45 40 79 44 04
Hjemmeside: www.aaaaa.dk