KONKRETISERING OG MÅLBARHED AF FN'S VERDENSMÅL - INPUT OG VÆRKTØJ TIL VIRKSOMHEDERS OG INSTITUTIONERS STRATEGISKE ARBEJDE MED VERDENSMÅLENE

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015, er i høj grad blevet mål som virksomheder og offentlige institutioner har taget til sig og ønsker at arbejde med. 

Men der er et behov for at gøre arbejdet med verdensmålene konkret, målbart og handlingsorienteret. Samtidig er det afgørende med et livscyklusorienteret helhedsfokus, så arbejdet med verdensmålene leder til reelle forbedringer i et overordnet perspektiv.

COWI og DTU har med støtte fra COWIfonden startet et projekt for at udvikle et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj, som kan levere målbare resultater for, hvordan virksomheder og institutioner påvirker verdensmålene. Værktøjet skal målrettes den danske situation og anvendes i beslutningstageres strategiske arbejde med verdensmålene, i både offentlige og private organisationer. 

Som led i projektet vil vi via dialog med danske virksomheder og institutioner tilpasse værktøjet til de konkrete behov bedst muligt. Desuden skal værktøjet afprøves på udvalgte projekter.

COWI og DTU har derfor samlet en række repræsentanter fra den private og offentlige sektor til en workshop for at dele deres erfaringer med at arbejde konkret med verdensmålene i egne organisationer.

Hvilke verdensmål og delmål er mest relevante for danske aktører – såvel private virksomheder som offentlige institutioner, herunder f.eks. forsyningsselskaber og kommuner; hvor har I de største udfordringer og hvor har I størst potentiale for at bidrage med løsninger? Hvilke indikatorer er for jer mest egnede til at illustrere de relevante delmål? Og hvilke erfaringer findes der allerede på området?

Som deltager på workshoppen får du en række bud på dette, og har samtidig mulighed for at bidrage med dine input og anbefalinger. Du vil få inspiration fra frontløbere fra et bredt udsnit af danske organisationer, som arbejder med at gøre verdensmålene målbare i egen organisation, og have mulighed for at netværke med andre, der ønsker at arbejde seriøst med målbarhed af verdensmålene. Endelig vil du få mere at vide om værktøjsudviklingen, samt om muligheden for at deltage som case-partner i projektet.

Program

Tid: 9. maj 2019, kl. 12.30-17.00

Sted: DTU, Lyngby, bygning 202, lokale 1005.

12.30

Registrering og let frokost

13.00

Velkomst og præsentation af projektet
Helle Vang Andersen, Senior Vice President, Vand og Miljø, COWI

13.15

Hvorfor er det vigtigt at kunne måle på bæredygtigheden?

Michael Hauschild, Professor, Viceafdelingsleder, Sustainability division, DTU Management

13.30-15.30

Eksempler på arbejdet med konkretisering og målbarhed af Verdensmålene

13.30

Verdensmål i forsyningsselskabet VandCenter Syd: Proces og prioritering
Susanne Kær, CSR-konsulent, VandCenter Syd

13.50

Verdensmålene som samlende styringsinstrument i Gladsaxe Kommune
Bo Rasmussen, Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune

14.10

PAUSE: KAFFE/TE/FRUGT

14.20

Novozymes’ arbejde med verdensmålene: Målbarhed samt udfordringer
Britta Gernaey, Sustainability Manager, Novozymes

14:40

Strategi, eksperimenter og verdensmål
Martin Manthorpe,

Direktør strategi-, kunde- & forretningsudvikling og public affairs. NCC Danmark A/S

15.00

Brainstorm i grupper på udvalgte cases – dialog, brainstorm og inspiration

16.00

Opsamling på brainstorm i plenum
Daniel D. de la Cour, Leading Specialist, Vand og Miljø, COWI

16.20

Det videre projektforløb og mulighed for at blive case-partner

Susanne Vedel Hjuler, Ingeniør, Ph.d., Miljø, Sikkerhed og Sundhed, COWI

16.30

Tak for i dag – mulighed for at blive og netværke (slutter 17.00)

 

Tilmelding: Ved mail til projektleder Susanne Vedel Hjuler: suvj@cowi.dk

Ved tilmelding skal angives navn, titel og ansættelsessted, samt hvilke tre af de 17 Verdensmål du umiddelbart mener, er er mest relevante for din organisation, i prioriteret rækkefølge. COWI behandler din tilmelding i overensstemmelse med vores privatlivsnotits.

Sidste frist for tilmelding er d. 2. maj 2019.

Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser.

Vi forbeholder os desuden ret til at reservere et antal pladser til sikring af en bred deltagelse fra forskellige organisationer i den private og offentlige sektor i Danmark.


Kontakt

Susanne Vedel Hjuler
Consultant
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 56401186