FN's VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vores vision er at skabe sammenhæng i morgendagens bæredygtige samfund. I 2006 underskrev vi FN’s Global Compact, og hvert år siden da har vi rapporteret om gennemførelsen af politikker for bæredygtighed og social ansvarlighed. Læs mere herom i vores Global Compact-rapporter.

Vi støtter ligeledes FN’s Agenda 2030 og Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Disse 17 mål trådte i kraft i januar 2016 og skal nås inden 2030 for at sikre, at vi efterlader en bedre planet til de kommende generationer.

Vi arbejder løbende på at definere, hvordan vores tjenester kan bidrage til at nå Verdensmålenes globale ambitioner, og vi har identificeret fem mål, som er særligt relevante i forhold til vores ekspertise og arbejde for en bæredygtig fremtid.

Det gælder først og fremmest mål nr. 11: Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

ÅBN GALLERIET NEDENFOR, OG SE EKSEMPLER PÅ, HVORDAN VI BIDRAGER TIL EN MERE BÆREDYGTIG FREMTID

"Jeg vil bidrage til at dreje verden i en mere bæredygtig retning"

Hvordan kan samfundsaktører måle bæredygtighedseffekten af forskellige løsninger? Et nyt værktøj har til formål at hjælpe med at realisere de mange gode hensigter. Tjek video med projektleder Susanne Vedel Hjuler og lær hvorfor hun ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.