WEBINAR ONSDAG DEN 24. JUNI 2020 KL 14.00 – 15.30

BÆREDYGTIGHED OG VERDENSMÅL - hvordan arbejder vi med det i praksis?

På webinaret giver vi en introduktion til grundprincipperne i at arbejde med bæredygtighed og verdensmål med eksempler fra konkrete projekter: hvordan man kan screene, planlægge og projektere i forhold til bæredygtighed og verdensmål - og hvordan man kan integrere bæredygtighed, innovation og verdensmål i udbud.

Program

14.00 – 14.20
Bæredygtighed og verdensmål - hvad og hvorfor?
Introduktion til bæredygtighed og verdensmål med eksempler fra de tre grundlæggende temaer: miljø, økonomi og sociale forhold v/Lisbet Poll Hansen

14.20 – 14.50
Hvad kan vi gøre anderledes?
En indledende screening af relevante fokusområder kan bane vejen for at arbejde mere bæredygtigt og pege på nye metoder og løsninger. Cathrine Jeanty Brandt Larsen og Linda Høibye giver eksempler på, hvordan man kan identificere fokusområder vha. bæredygtigheds- og verdensmålsscreening.

14.50 – 15.15
Hvordan kan udbud understøtte bæredygtighed og verdensmål?
Bæredygtighed og verdensmål skal integreres i udbud for at gøre en forskel. Carsten Fjorback fortæller, hvordan vi har gjort det i flere konkrete projekter.

15.15 – 15.30
Opsamling og perspektivering
Hvad skal der til for at vi får indarbejdet bæredygtighed og verdensmål systematisk i vores hverdag og projekter? Refleksion i forhold til muligheder og udfordringer i egen organisation.

Oplægsholdere

 

Lisbet Poll Hansen

Ekspert i bæredygtighed med indgående viden om materiale-vurdering, genbrug og genanvendelse, DGNB og andre certificeringsordninger.

Linda Høibye

Markedsansvarlig inden for bæredygtighed – herunder livscyklusvurderinger, DGNB og cirkulær økonomi. Ansvarlig for COWIs Sustainability Dialogue Tool.

Cathrine Jeanty Brandt Larsen

Procesfacilitator i relation til at oversætte og indarbejde bæredygtighed i konkrete, tværfaglige projektkontekster.

Carsten Fjorback

Udviklingschef med indgående viden om bæredygtighed og verdensmål i udbud og tilbud og på konkrete projekter.

TILMELDING

Tilmeld dig via linket her – det er gratis.