Arbejdsmiljøudannelse for koordinatorer

COWI udbyder den lovpligtige koordinator uddannelse. Den 37 timers lovpligtige uddannelse er for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

Kursustype

To moduler, i alt fem dage.

Målgruppe for kurset

Arkitekter, rådgivere, byggeledere, arbejdsledere og
arbejdsmiljørepræsentanter fra bygge- og anlægsområdet.

Virksomhedskursus

Vi tilbyder også virksomhedskursus for koordinatorer med hold op til 20 deltagere. Kurset bliver skræddersyet til virksomhedens konkrete ønsker og behov. Virksomheden kan vælge enten selv at sørge for egnede kursuslokaler, eller afholde i COWIs kursuslokaler efter nærmere aftale. Kontakt Pia Jeanette Nielsen ift. specifikke ønsker og behov, pjn@cowi.com, tlf.: 56 40 49 66.

Kursets indhold

  • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver: Pligter, rettigheder og ansvar
  • Arbejdsmiljøaktører, Arbejdsmiljørådgivere,branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
  • Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed
  • Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne
  • Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde
  • Metoder i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • Koordinators opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.

Kursets form

Oplæg, gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave.

Kursets varighed

37 timer fordelt på fem dage, kl. 8.00-16.00 (15.30).

Underviser

Aka.ing. (K) Betina Lyngsø

Kursusmateriale

Kompendium og ”Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg”
Bygge- og anlæg. 

Tilmelding: Tid, sted og kursus-nr.

Tilmeldingsfristen er 3 uger før kurset.

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer 2018:

Holdnummer

Sted

Dato 1

Dato 2

Tilmelding

1817

Vejle, Havneparken 1

17. – 19. april

15. - 16. maj

 

1819

Lyngby, Parallelvej 2

24. – 26. april

22. – 23. maj

 

1826

Vejle, Havneparken 1

4. – 6. september

2. – 3. oktober

Her

1827

Vejle, Havneparken 1

6. - 8. november

4. – 5. december

Her

1828

Lyngby, Parallelvej 2

18. – 20. september

9. – 10. oktober

Her

1829

Lyngby, Parallelvej 2

6. – 8. november

27. – 28. november

Her

Pris

6.800,00 kroner ekskl. moms.

Forventet udbytte for deltagerne

Kompetence til at varetage bygherrens og de projekterendes pligter samt at styrke og effektivisere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

 

KONTAKT 

SONJA PLOUG JENSEN
5A ApS
Usserød Kongevej 97 A
2970 Hørsholm
spj@aaaaa.dk
Mobil +45 40 79 44 04
+45 49 14 44 04
Hjemmeside: www.aaaaa.dk