200,000 tons affald om året skal omdannes til energi på Malta

23.08.2019

I takt med øget velstand og et stigende antal turister er mængden af affald på Malta taget væsentligt til. Derfor har den maltesiske regering besluttet at anlægge et moderne og energieffektivt affalds-forbrændingsanlæg med en forventet kapacitet på ca. 200.000 tons affald årligt. COWI er bygherre-rådgiver på det prestigefyldte projekt.

Malta er det land i Europa, der genererer mest affald per indbygger: ca. 600-615 kg/person, hvilket i 2018 svarede til 218.000 tons affald årligt, som kan anvendes til energiforbrænding. Det nye affaldsforbrændingsanlæg med en årlig kapacitet på ca. 200.000 tons affald er et prestigefyldt flagskibsprojekt, der skal markere, at Malta tager affaldsproblemet og klimaudfordringerne seriøst.

COWI er valgt som bygherrerådgiver for det regeringsejede Wasteserv Malta Ltd på projektet – fra de tidlige undersøgelsesfaser og til projektudførelsen. Dette indebærer teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning, håndtering af udbudsprocessen baseret på konkurrencepræget dialog, udarbejdelse af specifikationer, udbudsmateriale, offentlig-privat partnermodeller og DBFO/DBO-kontrahering samt konsulentbistand under design- og konstruktionsfasen. Desuden bidrager COWIs arkitekter fra Arkitema til designet sammen med en lokal partner.

Et marked i vækst

Affald er et stigende globalt problem, og affaldsforbrænding er en energieffektiv og bæredygtig måde at genanvende affaldet på. Derfor ser COWI gode vækstmuligheder på det internationale marked. 

"Projektet på Malta er starten på en utrolig spændende rejse. I COWI er vi globalt førende inden for affaldshåndtering, og vi har mange års erfaring inden for kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding herhjemme. Når vi kobler den erfaring med vores byggetekniske, arkitektoniske, juridiske, økonomiske og planlægningsmæssige kompetencer, har vi en unik 360-graders tilgang til de store, internationale affaldsforbrændingsprojekter. Det mærker vi effekten af lige nu," udtaler Kasper Frölich, markedschef i Industri og Energi i COWI.

”Inddragelsen af juridiske og økonomiske ydelser, herunder proceshåndtering, i forbindelse med komplekse udbudsprocesser og offentlig-privat partnerskab udgør et stigende ønske blandt vores internationale kunder. Det følger, i takt med at projekterne ude i verden i stigende grad baseres på inddragelse af privat kapital, viden og risikoallokering,” bemærker Rasmus Dilling, international chefjurist fra COWIs afdeling for Økonomi og management.

COWI arbejder på en række internationale affaldsforbrændingsanlæg, blandt andet på Filippinerne, Trinidad og i Singapore. Desuden arbejder virksomheden på en række internationale biomasseprojekter blandt andet i Afrika.

Fakta 

Projektperiode:
2019-2027

Kunde:
Wasteserv Malta Ltd.

Ejer:
Government of Malta

COWIs rolle:
Bygherrerådgiver

COWIs ydelser:

  • Udarbejdelse og gennemførelse af specifikationer, udbudsdokumenter og konstruktions-, bygge-, finansierings- og driftskontrakt (DBFO)
  • Tilrettelæggelse af indkøbsproces
  • Juridisk støtte og bistand
  • Udførelse af nødvendige undersøgelser
  • Dokumentation, tilsyn og opfølgning samt projektledelse.

Kontakt

Kasper Fröhlich
Business Development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 52342456