3D-scanninger sikrer rørbro over motorvej

Helt nøjagtige tegninger er vigtige i Gentofte, når fjernvarmen krydser Helsingørmotorvejen. Derfor var COWIs 3D-laserscanninger en oplagt løsning. Se animationsvideo baseret på 3D-scanningerne.

22.12.2016


Gentofte Kommune vil være grøn. Derfor er man i fuld gang med at udbygge fjernvarmenettet med en plan om at tilbyde alle borgere billig, nem og miljøvenlig fjernvarme. En milepæl i det store anlægsprojekt er krydsningen af Helsingørmotorvejen, som skærer sig tværs gennem kommunen. Krydsningen af denne trafikåre skal ske, hvor den er nedgravet i terrænet ved Kildegårds Plads. Rørbroen skal placeres med ekstrem høj nøjagtighed, blandt andet fordi den føres igennem motorvejens spunsvægge samtidig med, at pladsen i rabatten er trang. På den baggrund er en præcis kortlægning vigtig forud for selve anlægsprojektet.

”Vi kunne konstatere, at de foreliggende tegninger var principtegninger baseret på traditionelle målemetoder. Derfor var nye opmålinger nødvendige, ” forklarer Jesper Glavind, som blandt andet har ansvaret for at koordinere tegninger omkring fjernvarmeprojektet.

På grund af kompleksiteten af projektet var 3D-laserscanninger en oplagt løsning. COWIs egne landmålere besidder nemlig både avanceret udstyr til indmåling af punktskyer og råder over den førende software til bagefter at omdanne punktskyen til en 100 pct. målfast 3D-model.

Udover præcise tegninger er en anden gevinst ved den moderne opmålingsmetode, at det ikke er nødvendigt at måle fra den trafikerede motorvej.

”Fremfor at spærre motorvejen af, kan vores landmålere nøjes med at fotografere fra rabatten uden gene for trafikken, ” siger Jesper Glavind. Nøjagtigheden i 3D-målingerne er samtidigt meget høj og rummer alle detaljer i de relevante omgivelser. Dette er en væsentlig forskel fra tidligere, hvor man forsøgte at planlægge sine opmålinger, og efterfølgende ofte havde brug for yderligere opmåling, inden den endelige konstruktion kunne fastlægges.

”Den nye metode gør tegnearbejdet mere fleksibelt med mulighed for en meget nøjagtig tilpasning,” siger Jesper Glavind, som forventer, at rørbroen vil være i drift i foråret.

3D-scanninger sikrer rørbro over motorvej

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018