Fire trin til mere bæredygtige datacentre

31.03.2023

Informationsbranchens strømforbrug stiger, i takt med at vores efterspørgsel efter internet og intelligente teknologier når nye højder. Derfor skal vi mindske datacentres strømforbrug og indarbejde mere energieffektive løsninger for at skære ned på CO2-udledningerne. Det store spørgsmål er bare, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde. Her er fire tiltag, der skal hjælpe datacentre med at blive mere bæredygtige i en fremtid med et støt stigende dataforbrug. 

En fremskrivning viser, at datacenterbranchen vil generere indtægter for 342,1 milliarder dollars i 2023 og 410,4 milliarder dollars i 2027 (Statista.com).  

Den høje årlige vækstrate er et direkte udtryk for, hvor digitaliseret vores samfund er. Datacentre bliver stadig vigtigere for private såvel som offentlige instanser på verdensplan som følge af stigende digitalisering af forretningsprocesser, datalagring i skyen og big data. Kunstig intelligens i form af generative AI-applikationer, der lader computere bruge maskinlæringsalgoritmer til at skabe indhold, har ændret spillereglerne. Det betyder, at datacentrene skal finde andre 'cloud computing'-rammer for deres digitale infrastruktur og omkonfigurere deres serverfarme, så de optimeres til at opfylde de krav til databehandling, der følger af AI. 

I takt med at indtægten og databrugen vokser, vokser branchens CO2-aftryk. Det anslås, at datacentre udleder samme mængde CO₂ som den globale flybranche, hvad angår brændstofforbrug (NowVertical). Derudover står de for cirka fire procent af verdens samlede elforbrug (Wavestone) samt en procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser. Disse tal synes måske små, men de er umådeligt vigtige, når man sammenligner med tilsvarende klimaaftryk fra andre store brancher såsom transport og byggeri. 

I lyset af den forventede vækst på markedet er der et akut behov for at gentænke, hvordan og hvor vi bygger datacentre, så de både imødekommer vores fremtidige databehov og sænker deres betydelige klimaaftryk. Nøglen hertil er at fokusere på at gøre energikilderne grønnere og samtidig formindske energiforbruget og genanvende energi. 

Hvordan gør vi så datacentre mere bæredygtige?

1. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Når man skal bygge et bæredygtigt datacenter, starter man bogstavelig talt fra bunden, dvs. med en grund. Husk på, at beliggenheden har en indvirkning på alle forhold ved et datacenter: strømforsyning, vandforsyning, geotekniske forhold, tilgængelig arbejdskraft, lokalplanlægning og lovgivning, samt muligheden for at bruge 'brownfields', dvs. grunde, der tidligere har været byggemodnet eller bebygget. Mange af disse forhold er forudsætninger for at opfylde de klimamæssige krav, som mange lande har indarbejdet i deres bygningsreglementer. Hvis man finder den optimale beliggenhed, optimerer man samtidig den fremtidige drift af datacentret. 

2. Sæt bæredygtighed i førersædet

Det andet trin mod mere bæredygtige datacentre er at undersøge, hvordan selve bygningen planlægges. En af største kilder til CO₂-udledning fra datacentre er opførelsen af selve anlæggene. Datacenteranlæg bygges oftest med traditionelle byggeteknikker og byggematerialer som beton, stål og varmeisolering. Hvis virksomheder skifter til alternative, mindre CO₂-tunge materialer og strømliner deres fysiske indretning, kan de mindske den indlejrede CO₂ i datacentrene betydeligt. Og ved at vælge holdbare byggematerialer af høj kvalitet kan man minimere deponering af affald, samtidig med at man mindsker energiforbruget og indkøb af nye materialer til vedligehold. 

3. Driften skal optimeres

Allerede i projekteringsfasen skal man tænke over, hvordan man vil optimere bygningens driften for at højne effektiviteten og mindske 'energispild', der bruges på andre formål end IT-udstyr. Heldigvis er effektivisering ikke bare godt for miljøet; det er også bedre for forretningen. 

Serverdrift står for hovedparten af datacentres energibehov. Til gengæld producerer de varme og kræver køling. Anlæggene, der køler serverne, har også brug for energi og danner ekstra varme. I dag udledes varmen fra både køleanlæggene og serverne til det omgivende miljø.

Genanvendelse af varme, recirkulering af vand, og indkøb af vedvarende energi såsom vind- og solenergi er nogle af de elementer, der skal være grundlæggende dele af bygningens design, og som vil sikre en drastisk mere effektiv bygningsdrift.

4. Mulighederne i integrerede el-net og sektorkobling

Dagene, hvor byggeri og drift af datacentre levede i en boble, er ovre. Hvis datacentre skal blive CO₂-neutrale, skal de ses som en integreret del af vores samfund. Som nævnt ovenfor producerer datacentre overskudsvarme, når de køler deres serverracks, og bruger store mængder energi på at levere den køling. Hvis vi forbedrer vores energiplanlægning og sikrer en bedre integration af forskellige brancher i energisystemet, kan vi drage fordel af synergieffekter. Det kunne for eksempel være at bruge overskudsvarme fra et datacenter i fjernvarmenettet i omkringliggende boligkvarterer i stedet for at investere i udbygning af varmeforsyningen.

Som hovedregel kan man integrere brancher på to måder: enten gennem byplanlægning (ved at sikre, at datacentre opføres tæt på andre bygninger, der kan aftage overskudsvarmen) eller gennem store fjernenerginet. 

Kontakt

Mand med brunt hår og skæg i jakkesæt i mørk baggrund - Rasmus Brandt

Rasmus Brandt
Associate Project Director
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 56401735