Aalborg portland undersøger mulighederne for co₂-fangst

20.08.2020

Cementindustrien er i dag en af verdens mest klimabelastende industrier. Med COWI som rådgiver undersøger Aalborg Portland nu mulighederne for CO₂-fangst gennem det EUDP-støttede projekt GreenCem – et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig cementproduktion.

På trods af betydelige fremskridt inden for energieffektivitet, brugen af alternative brændstoffer og nye cementtyper, står cementindustrien globalt for den næststørste andel af den samlede industrielle CO₂-udledning.

Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående CO₂-udleder med 2,2 mio. ton CO₂ årligt svarende til ca. 4 procent af Danmarks samlede udledning. Indfangning af CO₂ fra produktionen er derfor helt centralt, hvis Danmark skal nå målsætningen om 70 procent mindre CO₂ i 2030, og det skal COWI nu se nærmere på via det EUDP-støttede projekt GreenCem:

”CO₂-fangst er sammen med Power-to-X en af de teknologier, der kan bidrage til at reducere klimabelastningen både i Danmark og globalt. Teknologien har stort potentiale, men er endnu ikke udbredt, og vi ser derfor frem til, sammen med Aalborg Portland og GreenCem projektets partnere, at tage et vigtigt næste skridt, når det kommer til at udvikle markedet for CO₂-fangst herhjemme”, fortæller Jeppe Grue, teknisk chef i COWI.

COWI skal blandt andet undersøge mulighederne for etablering af et CO₂-fangst anlæg hos Aalborg Portland og vurdere, hvordan CO₂ fra cementproduktionen kan udnyttes til at lave grønne brændstoffer til transportbranchen. Derudover skal COWI udarbejde et konceptstudie for et CO₂-fangst demonstrationsanlæg på 200.000 ton pr. år og et storskalaanlæg på 800.000 ton pr. år.

En teknisk og økonomisk realiserbar løsning

Hovedmålet med GreenCem projektet er at identificere den mest lovende teknologi til CO2-fangst og udvikle et integreret CO2-fangstanlæg, der er unikt tilpasset procesbetingelserne i Aalborg Portland i forhold til anvendelse af termisk energi, røggassammensætning og lokalitetslogistik, så man opnår de lavest mulige omkostninger til CO2-fangst.

Projektet vil derudover undersøge både et CO2-lagringsspor og et CO2-udnyttelsesspor, som vil omfatte livscyklusanalyser og forståelse af de tekniske, økonomiske og bæredygtige aspekter af de mulige løsninger.

Det vigtigste resultat af projektet er at opnå et teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for Aalborg Portland og projektpartnerne. Både i forhold til det videre arbejde med demonstrationsprojektet og på sigt storskalaanlægget, herunder behovet for støtte og finansiering.

FAKTA OM GREENCEM

  • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi, der kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
  • Partnerne bag GreenCem er Aalborg Portland, Aalborg Universitet, Port of Aalborg, Aalborg Forsyning, RE::integrate, CEMTEC Fonden (Hydrogen Valley) og DFDS. COWI er rådgiver på projektet.
  • Projektet er blevet tildelt knap 7 mio. DKK fra EUDP med et samlet budget på 11,25 mio. DKK og løber frem til 2022.
  • Læs mere om GreenCem her

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018