Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S – Foreløbig dagsorden

26.01.2022

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S.

Hvis du er aktionær og har et forslag, du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal du sende dit forslag til bestyrelsen i god tid, så emnet kan optages på dagsordenen til generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen v/sekretariatet att.: Linda Vedel Andersen lva@cowi.com senest tirsdag den 15. februar 2022.

Vi forventer at sende indkaldelse til generalforsamlingen og den endelige dagsorden medio marts 2022.

Se den foreløbige dagsorden her.

Med venlig hilsen
COWI Holding A/S

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018