Arealudvikling i Københavns Kommune

26.06.2020

København undergår store forandringer i disse år. Byen vokser hvert år med mere end 10.000 nye indbyggere, og det giver øget efterspørgsel på boliger, erhverv, institutioner og grønne frirum.

Københavns Kommune er en aktiv medspiller i denne udvikling som myndighed og som bygherre for udviklingen af de kommunalt ejede arealer. COWI har igennem mange år bistået kommunen med udvikling og rådgivning om planforhold, klimasikring, bynatur, trafik, jordforhold og en lang række øvrige planmæssige, bygningsmæssige, tekniske og økonomiske afklaringer.

Med den nyligt vundne rammeaftale på Bystrategisk Rådgivning for Økonomiforvaltningen, skal COWI sammen med CFBO og Cushman & Wakefield | RED de næste fire år arbejde intensivt for at sikre Københavns Kommune den bedst mulige styring af de kommunale arealudviklingsprojekter i Danmarks hovedstad.

INNOVATION OG NYE STANDARDER

Karin Thuesen Pedersen, Byudviklingschef i COWI siger: 

”Vi glæder os utroligt meget til at arbejde sammen med Københavns Kommune om at udvikle en bæredygtig og internationalt attraktiv storby. Udviklingen af fremtidens byer er et af vores vigtigste indsatsområder i COWI. Det er en opgave, hvor der skal ses på tværs af fagområder og faser og med blik for detaljen og helheden på én gang. Det giver mulighed for at være innovative og sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling.”

Blandt de mange forhold, der skal gå op i en højere enhed, er kendskabet til eventuel forurening, viden om, hvor højt grundvandet står, hvordan trafikken håndteres, hvor meget kan der bygges, hvor meget kan det sælges for, hvor skal de grønne områder ligge, og hvordan vi håndterer skybrud. 

FÆLLES PROJEKT MED STOR EKSPERTISE

Rammeaftalen er indgået med Center for Byudvikling (CBU) og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og giver COWI mulighed for at bidrage på et meget tidligt stadie - før lokalplansprocesser bliver sat i gang og lang tid før anlæg og byggeri. På den måde kan COWIs viden udnyttes fuldt ud. 

"Vi har sat et stærkt og specialiseret hold, som tidligere har bistået Københavns Kommune med at realisere andre opgaver med udviklingen af byens bebyggelse og arealer. Vi har en meget dyb og bred faglighed at byde ind med, og byudvikling er en tværfaglig opgave, som kræver den multidisciplinære tilgang og helhedsforståelse, som kendetegner vores måde at arbejde på," siger Karin Thuesen Pedersen. 

COWI skal være garant for, at der bliver fremskaffet den nødvendige viden om f.eks. forsyningsbehov og geotekniske betingelser, og for at der bliver lagt en ramme, som sikrer en bæredygtig og gennemtænkt udvikling, så København fortsat er en af verdens bedste byer at leve og færdes i. 

Kontakt

Karin Thuesen Pedersen
Urban Development Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56 40 3483

Kontakt

Thomas Knudsøø Damm
Project Director
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 56402946