Foto: ESS

Banebrydende forskningsanlæg på vej til Sverige

COWI er udvalgt til at projektere European Spallation Source, ESS, et avanceret forskningsanlæg, som skal bygges ved Lund i Sverige. Anlægget vil være baseret på en neutronkilde med den mest kraftfulde lineære protonaccelerator, der nogensinde er bygget.

15.11.2016


ESS bliver et tværfagligt forskningscenter baseret på verdens mest kraftfulde neutronkilde, og når det står færdigt, vil det årligt kunne byde velkommen til 2000-3000 videnskabsfolk fra hele verden.  

Forskningen vil potentielt kunne føre til de næste store opfindelser inden for medicin, miljøteknologi, energi, kulturarv og grundlæggende fysik.

Produktionen af neutroner vil generere ioniserende stråling, hvilket udløser en række skrappe sikkerhedskrav. Blandt andet skal bygningen kunne modstå et potentielt jordskælv, som finder sted en gang for hver 1 million år, og det betyder, at væggene skal være op til 4 meter tykke, og gulvene skal være tilsvarende tunge.

Trækker på erfaring fra jordskælvsområder

Jacob Egede Andersen, markedschef i COWI, skal lede projektet og er i øjeblikket ved at samle et team af eksperter, som blandt andet vil trække på deres erfaring med projektering af verdens største broer samt metrotunneller af beton i områder med kraftig seismisk aktivitet.

"Vi vil have fokus på projektstyring og sikre, at ingeniørerne fra de forskellige afdelinger kan inddrage deres fælles erfaringer fra detailprojekteringer på de største broer i områder med kraftig seismisk aktivitet som f.eks. Californien eller Bosporus i Tyrkiet. Betoneksperterne vil bl.a. trække på deres erfaring fra metro-projekter i København, Athen og Doha. Dertil kommer vores viden om håndtering af ioniserende stråling, som bibringes af de eksperter, der har arbejdet med afvikling af atomanlægget på Forskningscenter Risø," fortæller Jacob Egede Andersen.

Mere end et infrastrukturprojekt

Projekteringen af ESS er yderst kompliceret og skal godkendes af den svenske sikkerhedsmyndighed Strålsäkerhetsmyndigheten. Desuden er der en meget fast deadline for byggeriet.

"Vi er beærede over at blive udvalgt til at drive detailprojekteringen af target-bygningen på et anlæg i denne størrelsesorden. Det er langt mere end et infrastrukturprojekt. Det bliver et verdens førende forskningsanlæg, der bruger neutroner, og kan potentielt gøre en stor forskel for international forskning," siger Jacob Egede Andersen.

Projektet kom i hus i oktober 2016 under COWIs rammeaftale med ESS fra 2014 og kører indtil første ”beam on target” i 2019.

COWI på ESS-projektet

Overordnet projekteringsansvarlig rådgiver

 • ESS skal projekteres og bygges, så det sikres, at maskinen er klar til første ”beam on target” i december 2019, "Beam on Dec 2019".
 • Detailprojekteringen af Target-bygningen skal være færdig i juni 2017.
 • Op til 40 COWI-medarbejdere skal arbejde på detailprojekteringen, herunder medarbejdere fra COWIs kontorer i Malmö, London og San Francisco.
 • Projekteringen skal være godkendt til seismiske laster med en tilbagevendelsesperiode på op til 1 million år på grund af den ioniserende stråling, der skabes i forbindelse med driften af forskningsanlægget.
 • Target-bygningen, som COWI skal projektere, bliver 140 x 100 m, omtrent det samme som et meget stort fodboldstadion.
 • ESS er en del af ERIC – europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur – med 15 medlems- og observatørlande.
 • Sverige og Danmark er værter og skal stå for 47,5 % af byggeriet og 15 % af driften.
 • 2000-3000 besøgende forskere årligt når det åbner og skal køre døgnet rundt.
 • Prisen på byggeriet er EUR 1,84 mia.
 • Værdien af COWIs projektering er SEK 48 mio.
 • Driftsomkostningerne er på EUR 140 mio. om året

European Spallation Source

European Spallation Source (ESS) er et tværfagligt forskningsanlæg baseret på det, der bliver verdens mest kraftfulde neutronkilde.

Anlægget skal bygges i Lund, mens ESS Data Management and Software Centre (DMSC) er placeret i København. De første neutroner ventes genereret i 2019, mens brugerprogrammet planlægges påbegyndt i 2023, og hele anlægget skal stå færdigbygget senest i 2025.

ESS udgør næste generation af neutronkilder og giver videnskabsfolk mulighed for at studere og forstå grundlæggende atomstrukturer og -kraft via længde- og tidsskalaer, som det ikke har været muligt at opnå på andre forskningsanlæg, der bruger neutroner.

Forskningsanlægget er et europæisk projekt med 15 deltagende lande og forventes at koste EUR 1,8 mia. 35 % betales af Sverige, 12,5 % af Danmark, mens den resterende del betales af de andre medlemslande.

Konstruktionen af bygningerne på ESS-området startede i september 2014 og afsluttes i 2019. Når ESS er taget i drift, vil der være omkring 500 medarbejdere og et årligt driftsbudget på ca. EUR 140 mio.

The European Spallation Source ERIC er en fælles europæisk organisation, som skal etablere og drive verdens førende forskningsanlæg, der bruger neutroner.

Kilde: ESS

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018