BEDRE TEKNOLOGI TIL FREMTIDENS BYER

31.08.2020

Otte af verdens mest lovende og innovative startup-virksomheder er blevet udvalgt til acceleratorprogrammet Urbantech. Her får de mulighed for at skalere og udvikle løsninger til fremtidens byer via en intens og skræddersyet accelerationsproces i partnerskab med COWI og andre virksomheder.

I følge FN forventes op imod 70 procent af verdens befolkning at bo i byer inden 2050. Dette giver anledning til store udfordringer og skaber behov for nye innovative og digitale løsninger, der kan skubbe byggeriet og byudvikling i en mere effektiv og bæredygtig retning.

COWI, VKH Holding/VELUX og EWII står bag innovationsprogrammet Urbantech, der med støtte fra Realdania og Industriens Fond har til formål at hjælpe udvalgte startups og videreudvikle deres teknologi og virksomhed og samtidig søge efter svar og løsninger på større samfundsmæssige udfordringer, såsom klimaforandringerne og knaphed på ressourcer.

INNOVATIVE PARTNERSKABER

Nu er otte lovende og innovative startup-teknologivirksomheder fra hele verden udvalgt til dette års Urbantech. De kommer til at bidrage til at sætte turbo på udviklingen af teknologibaserede løsninger til fremtidens bæredygtige byer – i de nordiske lande og rundt omkring i verden.

Startup-virksomhederne har forskellige innovative tilgange – lige fra avancerede materialer og innovative anvendelsesmuligheder for sensorer, til nye måder at administrere projekter og aktiver på i det urbane rum og opnå strategisk indsigt på grundlag af datastrømme. Med andre ord er der tale om teknologier med potentialet til at blive brugt i stor skala, hvilket indebærer betydelige fordele med hensyn til bæredygtighed for byer rundt omkring i verden.

COWI indgår partnerskab med fire af startup-virksomhederne i samarbejde med VKH Holding/VELUX og EWII:

Breeze Technologies arbejder med kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) med henblik på at tilvejebringe hyperlokale luftkvalitets- og klimadata, der kan hjælpe storbyer og virksomheder med at udarbejde mere effektive handlingsplaner for ren luft.

Tyske CAALA udvikler digitale platforme til projektudviklere, porteføljeadministratorer og arkitekter til energieffektiv og klimaneutral bygningsprojektering.

InfoTiles leverer en platform til håndtering af sensordata, som kan blive relevante for både intelligente biler, intelligente bygninger og intelligente vandtiltag. Endelig undersøger VisiLean fra Finland brugen af cloud-baserede mobile apps som platform til effektiv planlægning og opfølgning af byggeprojekter.

(Se den fulde liste over udvalgte startup-virksomheder nedenfor).

DIGITALE FRONTLØBERE

Lars-Peter Søbye, CEO i COWI, ser programmet som en mulighed for at lære af hinanden:

”Morgendagens vindere er de digitale frontløbere. Både de små og store virksomheder. Der er ingen tvivl om, at udviklingsmiljøerne omkring startup-virksomheder er enormt inspirerende for COWI. Som virksomhed får vi indsigt i nye teknologier – også uden for vores egen branche – og vores fleksibilitet og kreativitet bliver sat på prøve. Sidste års program viste, i hvor høj grad begge parter kan lære af hinanden i forhold til at skabe innovative løsninger, der både er kommercielt og miljømæssigt bæredygtige,” fortæller han.

URBANTECH SKABER FORRETNINGSRESULTATER

Det er anden gang, at Urbantech-programmet løber af stablen. I første runde i 2019 var resultatet en række vellykkede pilotprojekter. Det inkluderede transparente solceller, som blev anvendt på nye måder, sensorer til forbedring af indeklimaet samt sensor-baseret teknologi til minimering af geotekniske usikkerheder på megaprojekter. For mange af startup-virksomhederne boostede samarbejdet deres kommercielle udvikling.

FAKTA OM URBANTECH

Urbantech-programmet kører tre år i alt, og hvert år indbydes en række startup-virksomheder, der arbejder med hvordan ny teknologi, kan løse urbane udfordringer, til at deltage i et tremåneders accelerationsprogram med et efterfølgende alumniprogram. Både danske og internationale startup-virksomheder kan ansøge.

Dette er anden gang, at programmet løber af stablen. Første gang var i sommeren 2019. BLOXHUB bliver det samlende sted for alle fysiske begivenheder, men pga. COVID-19 vil en stor del af programmet i 2020 blive afholdt virtuelt.

Formålet med Urbantech er at sammenkoble danske styrker inden for arkitektur, design og byudvikling med international ekspertise, teknologisk innovation og forretningsudvikling.

Urbantech er skabt af COWI, VKR Holding/VELUX og EWII, som alle investerer både tid, talent og ressourcer i programmet. Urbantech støttes også af den filantropiske organisation Realdania og Industriens Fond.

Programmet bakkes op af Rainmaking i samarbejde med BLOXHUB, Det Danske Design Center, Det Danske Arkitekturcenter og Amazon Web Services. Rainmaking driver og faciliterer programmet.

Læs mere på urbantechprogram.io

2020 URBANTECHS STARTUP-VIRKSOMHEDER

Breeze Technologies
Urbantech pilot-partnere: VKR/VELUX og COWI

Breeze Technologies er førende inden for luftkvalitetssensorer, data og analyse. Startup-virksomheden leverer hyperlokale luftkvalitets- og klimadata, der har til formål at hjælpe byer og virksomheder med at udvikle mere effektive handlingsplaner for ren luft ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT).

CAALA
Urbantech pilot-partnere: VKR/VELUX og COWI

CAALA udvikler digitale platforme til projektudviklere, porteføljeadministratorer og arkitekter til energieffektiv og klimaneutral bygningsprojektering. Deres digitale værktøjer gør det muligt for beslutningstagere at optimere den miljømæssige og økonomiske levetid for nye bygninger og renoveringsprojekter og spiller således en afgørende rolle i forhold til dekarboniseringen af byggebranchen og ejendomsindustrien.

CLIMAID
Urbantech pilot-partnere: EWII og VELUX

CLIMAID indsamler indeklimadata og kvalitativ brugerfeedback og behandler data med henblik på at skabe bedre boligmiljøer, der er tilpasset brugernes behov i realtid, og reducere omkostningerne til energi og vedligeholdelse for at opnå en mere bæredygtig performance i hele levetiden.

InfoTiles
Urbantech pilot-partnere: COWI og EWII

InfoTiles leverer en prisvindende løsning, der streamer data på tværs af sensorer, vedligeholdelsessystemer, åbne datakilder m.m., hvilket giver mulighed for løbende analyse og modellering i realtid. Dermed kan man agere på de oplysninger, der kommer fra byen og forsyningsselskaber, og udarbejde analyser og prognoser, hvilket i sidste ende skaber mere intelligente og bæredygtige byer.

Linc
Urbantech pilot-partnere: EWII og VELUX

Linc er en digital infrastruktur for bæredygtige bygninger og byer. Gennem udvikling af cloud-forbundet hardware muliggør Linc detaljeret overvågning og styring af energi og andre bygningsparametre. Facility managers, energikonsulenter og elselskaber får mulighed for at optimere ressourceforbruget takket være enkle værktøjer, der kan diagnosticere ineffektive forhold, identificere vedligeholdelsesproblemer og optimere udnyttelsen af rene vedvarende energikilder.

Solartes
Urbantech pilot-partnere: VELUX og EWII

Solartes udvikler intelligente vinduer, der automatisk regulerer indeklimaet og reducerer energitab. Dette opnås i kraft af et unikt og intelligent materiale, der opsamler og lagrer solenergi om dagen og frigør energien som varme om natten.

VisiLean
Urbantech pilot-partner: COWI

VisiLean er en cloudbaseret byggeledelsestjeneste, som muliggør en mere effektiv planlægning og opfølgning af byggeprojekter. Med tjenesten kan entreprenører, bygherrer og tilsynsførende få en nøjagtig status i realtid på igangværende projekter.

WattGlass
Urbantech pilot-partner: VELUX

WattGlass leverer innovative og bæredygtige belægningsløsninger til glas og andre underlag, der anvendes i produktionsprocessen. Ved at erstatte farlige materialer tilbydes et renere og sikrere produktionsmiljø med reducerede driftsomkostninger. WattGlass’ belægninger er 100 procent vandbaserede og udnytter kommercielt skalerbare processer med henblik på levering af funktionelle overflader i en industriel målestok.

PROGRAMPARTNERE

Realdania

Realdania er en filantropisk forening med ca. 155.000 medlemmer. Deres mission er at forbedre livskvaliteten ved at forbedre det byggede miljø – de fysiske rammer for vores hverdagsliv. Siden 2000 har Realdania støttet mere end 3.350 projekter med mere end DKK 18 milliarder. Læs mere: realdania.dk

Industriens Fond

Industriens Fond er en filantropisk fond, der bestræber sig på at styrke den danske industris konkurrenceevne. Dette sker inden for områder som internationalisering, innovation, udvikling af kompetencer, udvikling og udnyttelse af ny viden samt implementering af ny teknologi. Læs mere: industriensfond.dk

COWI

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem en 360 graders tilgang. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe mere sammenhængende løsninger for vores kunder. Læs mere: cowi.dk

VKR Holding

VKR Holding er et holding- og investeringsselskab. Vi skaber værdi via investeringer og ejerskab af virksomheder, som udvikler, producerer og sælger samfundsnyttige produkter. Vores produkter bringer dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Holding er moderselskab i VKR Gruppen, der omfatter forretningsområder som ovenlysvinduer og skylights (f.eks. VELUX), facadevinduer og døre (f.eks. VELFAC og Rationel) samt termisk solenergi (Arcon-Sunmark). Læs mere: vkr-holding.com

EWII

EWII Group er Trekantområdets lokale elselskab. EWII Group bidrager til at forme fremtidens elforsyning og spiller en central rolle i udviklingen af fremtidens intelligente løsninger og bæredygtige energiteknologier. Igennem energi skaber vi fremtidens samfund. Vi investerer ansvarligt og fremsynet i udviklingen af vores fælles samfund. Læs mere: ewii.com

 

BILLEDER TIL PRESSEN

Download alle vores billeder og logoer i udskrivningskvalitet på vores presse- og medieside her: urbantechprogram.io/press

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018