Ny BIM-model går på tværs af fagområderne i jernbaneprojekter

Et nyt samarbejdsværktøj kan lagre enorme mængder data fra 3D-modeller og andre informationsfiler på tværs af fagområderne. Modellen er udviklet af COWI og er tilgængelig for alle deltagere i igangværende jernbaneprojekter. De forventede fordele er øget fleksibilitet, tidsbesparelser og et mere smidigt samarbejde.

16.05.2017

Det store Ringsted-Femern-jernbaneprojekt i Danmark er et af de første infrastrukturprojekter, der bruger COWIs BIM-samarbejdsmodel.

Modellen kan indeholde information i realtid og 3D-modeller på tværs af fagområder og fra alle parter – entreprenør, leverandører, afdelinger i COWI osv.

"De 3D-elementer, der ligger i standardprogrammer, kommer tit til kort, fordi de ikke kan fange modstridende grænseflader på tværs af fagområderne. Derfor har vi udviklet en samarbejdsmodel, som integrerer bro, vej, vand, installationer og andre relevante fagområder i fuld 3D," fortæller Jesper Sørensen, COWI, BIM manager på projektet.

"Den giver os en gengivelse, der er så nøjagtig, at det er muligt at finde alle modstridende grænseflader. Fordelene er øget fleksibilitet, tidsbesparelser og et smidigere samarbejde," siger han.

Den første del af strækningen fra Ringsted til Nykøbing Falster blev for nylig leveret til entreprenøren, M.J. Eriksson.

3D-koordinering afslører modstridende elementer

Planen på langt sigt er, at COWIs BIM-samarbejdsmodel skal kunne håndtere 24 BIM-parametre. Jernbanestrækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster omfatter syv af dem – hvoraf den ene er 3D-koordinering.

"3D-koordinering giver meget bedre muligheder for at håndtere modstridende grænseflader, fordi modstriden i mange tilfælde ikke konstateres, før elementerne vises i en højdemodel på deres faktiske placering. Det er ikke muligt at opdage sådanne tilfælde af modstrid i 2D-projektering," siger Jesper Sørensen.

For at gøre arbejdsprocesserne nemmere og fremme dialogen mellem parterne udføres designgennemgangen med Banedanmark og entreprenøren i 3D i realtid. Det betyder, at rettelser og tilføjelser indføres direkte i modellen. Desuden vil COWI integrere den fjerde dimension – tid – hvilket har vist sig at være særdeles vellykket i forsøgsprojekter i byggesektoren.

BIM kræver disciplin og konsekvens

Den nye software har mange fordele for projektet, men den stiller også nye krav til projektdeltagerne.

For at optimere BIM skal alle parter, som leverer data til projektet, følge den definerede filstruktur, forklarer Jesper Sørensen:

"I den perfekte BIM-model leverer alle deres projektering i 3D – for alt fra broer til elinstallationer og vildthegn," siger han.

"Desuden er det afgørende, at det hele er afsluttet i god tid før fristens udløb, så der er tid nok til at flette dataene sammen og gøre noget ved eventuelle modstridende grænseflader."

Branchen har brug for en fælles standard

Søren Husted, vice president for jernbaner og metroer i COWI, er sikker på, at BIM vil få gennemgribende indflydelse på jernbaneindustrien, hvad angår både kvalitet og udførelsestid. Selv om COWI har taget et vigtigt skridt med BIM-samarbejdsmodellen, mener han, at der er behov for en fælles model og fælles standarder for levering.

"Det har vi brug for, hvis branchen skal kunne udnytte hele potentialet i BIM. Hvis der var en fælles model og en fælles standard, skulle man kun gøre tingene én gang, lige fra planlægning til drift, og man kunne undgå at miste betydelig værdi, hver gang projektet skifter hænder," forklarer Søren Husted.

"Vi har udviklet vores egen samarbejdsmodel, men så snart der foreligger en fælles standard, vil COWI indføre den. Og vi vil med glæde stille vores viden til rådighed i den forbindelse."

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018