Branchefolk: Bæredygtighed skal være et tildelingskriterium i udbud

28.02.2019

Det kræver nye udbudsmodeller at komme nærmere en realisering af FN's Verdensmål. Modeller der går på tværs af faggrænser og indtænker bæredygtighed som et konkurrenceparameter. Det var en af konklusionerne, da DTU og COWI i sidste uge afholdt workshop om integrering af verdensmål i udbud. Nogle kommuner er allerede godt på vej.

Fossilfri byggepladser, genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og redegørelse for CO2-aftryk.

Tre ideer til leverandørkrav, der med fordel kunne skrives ind i bygge- og anlægsudbud for at bringe projekterne tættere på FN's bæredygtighedsmål.

Forslagene er blot et lille udpluk af en lang række ideer, som blev delt, da ca. 80 fagfolk fra kommuner, regioner, rådgivere, bygherrer, brancher, forsyninger og universiteter deltog i COWI og DTU's workshop "Fra globale verdensmål til konkrete bæredygtighedsmål i udbud" i sidste uge.

"Det er virkeligt fedt at opleve, hvor mange der er oprigtig interesseret og spiller massivt ind på den her dagsorden. Ingeniører spiller en afgørende rolle for at realisere bæredygtighedsmålene, men i sidste ende kræver det, at vi løfter i fællesskab med mange andre faggrupper. At justere og udvikle udbudsmodellerne, så de stiller krav til bæredygtighed og skaber de nødvendige rammer for en tværfaglig indsats, er et afgørende sted at starte," sagde Christian Thuesen, lektor på DTU Management Engineering.

Brug den grønne indkøbsmuskel

Sorø Kommune var blandt oplægsholderne og er en af de kommuner, som for alvor har valgt at styre i en bæredygtig retning ved at gøre de 17 verdensmål til den overordnede ramme for kommunens vision og planstrategi.

Helt konkret har kommunen bl.a. valgt at opdatere sin indkøbs- og udbudspolitik i henhold til verdensmålene. Det betyder for eksempel, at der bliver stillet skærpede krav til genanvendelse af materialer og i kommende udbud vil miljø så vidt muligt blive indført som tildelingskriterium.

"I Danmark køber det offentlige ind for mere end 300 milliarder årligt. Der ligger et gigantisk styringspotentiale her," sagde Morten Olesen, Centerchef for Teknik og Miljø, Sorø Kommune.

Hør Lykke Leonardsen, Programleder for Grønne Byløsninger i Københavns Kommune og Christian Thuesen fra DTU give deres bud på udfordringer og muligheder i forhold til integrering af verdensmålene i udbud.

Bæredygtighed som tildelingskriterium

På workshoppen blev der bl.a. arbejdet med integrering af Verdensmålene for bæredygtig udvikling i tre konkrete cases, herunder Aarhus Rewater, hvor Aarhus Vand er bygherre. Ambitionen er at etablere verdens mest ressourceeffektive renseanlæg, der skal rense spildevand fra 480.000 personer, sikre et godt vandmiljø og producere overskudsenergi og næringsstoffer i et hidtil uset omfang, samt indgå som et værdiskabende rekreativt område i harmoni med sine omgivelser og naboer

"Deltagerne var topengagerede og kom med masser af gode forslag til, hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i udbudsfasen. Input som jeg vil tage med i den videre dialog med Aarhus Vand," siger Carsten Fjorback, udviklingschef for klimatilpasning og byudvikling i COWI.

Helle Vang Andersen, Direktør for vand og miljø i COWI, siger:

"Vi har fået taget hul på en vigtig diskussion på tværs af partnere og aktører. Jeg er sikker på, at dialogen vil fortsætte og forhåbentligt føre til, at rammevilkår bliver ændret og bæredygtighed i højere grad bliver integreret som tildelingskriterium i udbud af bygge- og anlægsprojekter."

Fakta om FN's Verdensmål

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN topmødet i september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

En undersøgelse, som Megafon lavede for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i december 2018, viste, at 96 pct. af 600 adspurgte virksomhedsledere kendte til FN's Verdensmål. 42 pct. arbejdede med verdensmålene, men under 18 pct. havde gjort målene til en integreret del af deres strategi.

verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Kontakt

Daniel D. de la Cour
Leading Specialist
1300 Division Management, Denmark

Tel: +45 2348 0191