Broekspert: De mindste designaspekter er de mest tilfredsstillende

I fredags vandt Destructor Bridge i Bath en pris som 'et fremragende eksempel på et vellykket brodesign' ved den prestigefyldte Structural Awards-ceremoni i Storbritannien. Projektlederne John Banks og Matthew Cartwright fortæller om deres erfaringer med denne udfordring.

23.11.2017

Destructor Bridge i Bath er designet af COWI og Knight Architects og opført af Britannia Construction, og den forbinder det byfornyede område Bath Western Riverside med A4 Upper Bristol Road over Avon-floden i Storbritannien.

Den 400 tons tunge bro blev ført over floden tidligere på året i en kompleks proces, hvor en selvkørende modultransporter fremførte broen bagfra, mens forenden blev understøttet af ruller på midlertidige tårne.

Her er et kort interview med John Banks, projektleder for planlægningsfasen, og Matthew Cartwright, projektleder for detailprojekterings- og byggefasen, om udfordringer og designvalg:

Hvad var den største konstruktionsmæssige udfordring i projektet, og hvordan løste I den?

Det var en betydelig udfordring at finde frem til den mest effektive og elegante konstruktion givet de specifikke begrænsninger på stedet.

Placeringen og dispositionsforslaget blev omhyggeligt vurderet lige fra starten, i tæt samarbejde med arkitekten, for at tage højde for alle karakteristika på stedet. Det var sådan, det utraditionelle asymmetriske buedesign opstod.

Hvordan påvirkede det at skulle designe en konstruktion i en by, der er på listen over UNESCO Verdensarv, (eventuelt) arbejdet/designet?

Byens status som UNESCO Verdensarv spillede en vigtig rolle, men den lokale industrihistorie omkring broens placering spillede formentlig en endnu vigtigere rolle.

Broen ligger et sted, hvor der har været tung industri og metalværker i adskillige generationer, så dens design afspejler fagligheden og opfindsomheden i de tekniske processer, der er synonyme med området.

Det var vigtigt at være opmærksom på den nærliggende Victoria Bridge. Faktisk giver den bløde bue i den øverste flange et perfekt modspil til den nedadgående kurve i hængekæderne på Victoria Bridge.

Hvordan kan det, I ellers har lært fra design og opførelse af denne bro, anvendes på andre konstruktioner?

Elegant design behøver ikke at være dyrt. For eksempel kan man forenkle byggeprocesserne, så resultatet bliver af høj kvalitet.

Nogle af de mest tilfredsstillende aspekter af designet er også de mindste, eksempelvis detaljerne i gelænderet, som både er designet i moduler og har enkle og elegante skjulte sammenføjninger.

Om Destructor Bridge

Destructor Bridge er primært opført for at erstatte en aldrende ensporet gitterbro og betjene det nye Bath Western Riverside-boligkompleks med 2000 nye boliger i støbeskeen.

Trafikken på broen vil primært være lokale beboere. Den nye konstruktion er en 48 meter lang asymmetrisk, selvforankret stålbuebro, hvor brobanen består af en to-cellet kassedrager. Broen vil omfatte en tosporet vej til køretøjer, en bredere gangsti og en cykelsti. Stålbuen med hængere udført i fladstål bærer et kompositdæk. De præfabrikerede enheder blev svejset sammen på stedet i 24 stykker.

Om Structural Awards

Structural Awards-ceremonien fejrer bygningsingeniører som innovative og kreative fagspecialister inden for design og for at vise de mest banebrydende ingeniørprojekter i verden.

Dommerne baserer deres afgørelser på projektets ekstraordinære karakter som bygningsingeniørarbejde samt kreativitet, innovation, elegance og detaljeringsgrad i konstruktionens design. Samtidig blev der lagt vægt på de anvendte bæredygtige teknikker og teknologier og også projektets værdi – hvad angår økonomisk levedygtighed og den bedst mulige konstruktionsmæssige løsning for pengene samt ikke-finansielle værdiindikatorer.

Dommerne udtalte følgende om Destructor Bridge:
"Destructor Bridge, som ligger i nærheden af ældre og mere veletablerede historiske broer, er designet som en underspillet, men perfekt velovervejet, detaljeret og udført vej- fodgænger- og cykelbro. Ingeniørerne har bygget en herligt enkel bro i en teknisk præstation, der er et fremragende eksempel på et vellykket brodesign."

Kilde: IStructE.org

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018