COWI bliver CO₂-neutral i 2020

10.01.2020

COWI sætter turbo på sine tiltag mod en mere bæredygtig fremtid: ”I år vil vi være CO₂-neutrale, og i løbet af de næste ti år vil vi reducere vores faktiske CO₂-aftryk med 70 procent. Vores mål er at stoppe alle udledninger inden 2050,” fortæller CEO Lars-Peter Søbye.

“Sidste år besluttede direktionen, at COWIs egne aktiviteter skal være CO₂-neutrale,” fortæller Lars-Peter Søbye:

“På baggrund af yderligere vurderinger og anbefalinger fra interne eksperter i bæredygtighed har vi besluttet at realisere det allerede i 2020 ved at finansiere CO₂-kompensationsprojekter rundt om i verden.

Denne tilgang kan reducere udledninger meget hurtigere, end en virksomhed selv kan – medmindre vi for eksempel fuldstændig stopper med at rejse med fly. Selv om vi naturligvis vil mindske flyrejser, er et fuldstændigt stop ikke en mulighed for os som en international virksomhed.”

Hvilken type kompensationsprojekt vil vi fokusere på?

“Vi screener grundigt alle projekter for at kontrollere, at de er reelle, før vi finansierer dem. Vi ser især på projekter inden for vedvarende energi, hvilket også er centralt for vores egen forretning og strategi.

Men det er ikke nok at kompensere. Selv om vi er i en branche, der har relativt lave udledninger, skal vi levere reelle reduktioner. Vores mål er at skære 70 procent af vores CO₂-udledning inden 2030 sammenlignet med 2008-niveauer. For at sætte dette i perspektiv så annoncerede regeringen for nylig, at de har samme klimamål, men deres referenceår er 1990. Det betyder, at vi rent faktisk er mere ambitiøse end den danske regering.”

Hvordan vil COWI nå sit mål?

“En arbejdsgruppe bestående af bæredygtighedsspecialister har analyseret potentielle effekter og kommet med et sæt anbefalinger. De fleste reduktioner skal komme ved at træffe de bedste valg om, hvordan vi transporterer os selv, f.eks. ved at skære ned på rejseaktivitet hvor muligt, og vælge flyselskaber, der bruger grønnere brændsel.

Men der er behov for andre tiltag, og der vil blive udarbejdet handlingsplaner med input fra hele forretningen. Denne proces vil tage de mange gode ideer i betragtning, som medarbejderne sendte ind sidste år, såsom at indføre el- eller hybridbiler som vores standard firmabiler.

Det er et ambitiøst mål, men vi kan indfri det, hvis vi alle bidrager igennem vores valg i hverdagen.

I det kommende år vil vi følge op på fremdrift, og udvikle og implementere nye tiltag i samarbejde med vores kunder. Dette element vil få endnu højere prioritet i de kommende år, da det er der, vi kan gøre den største forskel: gennem vores projekter.”

Det koster cirka 700.000 kroner årligt at kompensere for COWIs CO₂-udledninger. Hvorfor bruger COWI penge på at klimakompensere i et år, hvor forretningen har det svært?

“Fordi bæredygtighed ikke er en kortsigtet prioritet. Det er en del af vores vision, og hvem vi er, og det har været en central del af vores forretning i mange år. Det er også et område, hvor vi ser, der er et stort forretningspotentiale for at hjælpe vores kunder og samfundet, samtidig med vi sikrer spændende udfordringer for vores medarbejdere. Derfor er vi fast besluttede på at investere i området.”

FAKTA

Hvad er klimakompensation?

Daglige aktiviteter såsom kørsel, flyrejser og opvarmning af bygninger bruger energi og fører til CO₂-udledninger.

Kompensation er et klimatiltag, der gør det muligt for enkeltpersoner og organisationer at kompensere for udledninger, de ikke kan undgå, ved at støtte projekter, der reducerer udledninger et andet sted.

De drivhusgasser, der reduceres ved kompensation, kan måles i FN’s elektroniske certifikater kaldet CER (certified emission reductions). CER genereres af projekter under klimaordningen CDM (Clean Development Mechanism). Projekterne udføres i udviklingslande og optjener 1 CER for hver ton drivhusgas, som de reducerer eller undgår, og måles i CO₂-ækvivalent (CO2-ækv). 

Enkeltindivider og organisationer kan så købe CER for at kompensere for deres egne uundgåelige udledninger, eller som bidrag til de globale klimatiltag.

Mange klimakompensationsprojekter har også bredere fordele, såsom biologisk mangfoldighed, uddannelse, jobs, fødevaresikkerhed, samt sundhed og trivsel i udviklingslande.

COWIs udledning af drivhusgasser

COWI-koncernen udledte 20.748 tons drivhusgasser i 2018. De største kilder var:

Tons CO₂

% af samlede udledninger

Forretningsrejser

11.570

55.8 %

Energi

3.140

15.1 %

Medarbejderpendling

2.420

11.7 %

Indkøb af varer og ydelser

1.930

9.3 %

Opstrøms lejede aktiver

1.290

6.2 %

Opstrøms udledninger – Energi

250

1.1 %

Direkte udledninger

8

0.4 %

Opstrøms transport og distribution

80

0.4 %

Affald genereret af aktiviteter

60

0.3 %

Beregninger er udført i henhold til den britiske specifikation PAS2050 og Greenhouse Gas Protocol, og omfatter følgende:

  • Varer og ydelser
  • Brændstof
  • Affald
  • Forretningsrejser
  • Pendling
  • Energiforbrug
  • Overnatning/hotel
  • Servere.

I gennemsnit udleder hver COWI-medarbejder tre tons CO₂-ækvivalent om året, hvilket er på niveau med andre virksomheder i den rådgivende ingeniørbranche.

Dette er naturligvis meget lavt i forhold til en fremstillingsvirksomhed. For eksempel udleder aktiviteterne i en mejerivirksomhed som Arla, hvad der svarer til 960 tons CO₂-ækvivalent per medarbejder om året.

Læs mere:
http://www.cowiportal.com/News/Pages/Corporate News/Top-management-takes-sustainability.aspx
http://www.cowiportal.com/News/Pages/How-can-we-step-up-our-game-regarding-sustainability.aspx
http://www.cowiportal.com/News/Pages/Survey-Strong-interest-in-sustainability-across-the-organisation.aspx
http://www.cowiportal.com/News/Pages/New-sustainability-tool-coming-up.aspx

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018