Foto: Esbjerg Kommune/Torben Meyer

COWI er klar til at hjælpe med at løfte de mest udsatte boligområder

22.03.2018

Stengårdsvej i Esbjerg er blandt landets mest belastede boligområder. Sammen med et stærkt team af byplanlæggere, arkitekter og eksperter inden for det boligsociale område, skal COWI lave en udviklingsplan, der kan løfte kvarteret og gøre det attraktivt for investorer og nye beboere.

Stengårdsvej i Esbjerg er blandt de 16 boligområder, der i regeringens nye ghettopakke er udpeget som de hårdeste i landet med høj arbejdsløshed, en høj andel af indvandrere og et lavt uddannelsesniveau.

I fremtiden skal Stengårdsvej være forbillede for andre udsatte boligområder i Esbjerg. Det er visionen for Realdanias kampagne By i balance, som omfatter tre udsatte kvarterer heriblandt Stengårdsvej i Esbjerg, hvor Team COWI, bestående af JAJA Architechts, Byrumklang og COWI, er udpeget som rådgiver.

Ny tilgang til udsatte boligområder

"De helheds- og masterplaner, som før i tiden har været søsat for at løfte Stengårdsvej, er et godt fundament at bygge videre på, men overordnet set mangler der et bredere bystrategisk perspektiv. Der er derfor behov for nytænkning", påpeger projektleder Helle Baker.

"Vi har at gøre med en by, som ikke er i balance. Vi laver et helhedsgreb med en strategisk, operationel udviklingsplan med et 30-årigt perspektiv og bygger oven på eksisterende tiltag i Stengårdsvejkvarteret, så vi sikrer, at visionen er solidt funderet i området. Det omfatter meget andet end de fysiske rammer. Vi skal skabe aktiviteter og indsatser på kort og lang sigt inden for det boligsociale område. Det skal blandt andet ske i samarbejde med kultur- og uddannelsesinstitutioner samt det lokale erhvervsliv," forklarer hun.

Det kan indebære at se på, hvordan man kan blande beboersammensætningen ved at omdanne familieboliger til ungdoms-, ældre- og ejerboliger. Teamet arbejder desuden med at sammentænke området med Esbjergs karakteristiske grønne ring – eksempelvis gennem et forslag til at omdanne transitvejen i kvarteret til et attraktivt byrum med et snoet forløb og grønt islæt for at øge trygheden i området.

Tiltrækning af investorer

Et af de centrale tiltag omfatter et forretningsudviklingsperspektiv. I øjeblikket er Stengårdsvej ikke attraktivt for investorer, men det kan det blive, for noget af det vigtigste set med investorøjne er, at der sker noget i området, fremhæver markedsansvarlig projektleder Martin Hersom Bien.

"Det handler for eksempel om at starte aktiviteter, som skaber et innovativt miljø med småerhverv og lokalt forretningsliv. I den sammenhæng er det vigtigt, at vi kigger på, hvad der i øvrigt sker i Esbjerg, og om der er nogle behov, som Stengårdsvej kan huse," siger han.

Esbjerg brander sig som værende en energimetropol, og derfor vil det være relevant at se på tiltag, der spiller ind i den profil og inkluderer Stengårdsvej i visionen.

COWI taskforce vil udvikle landets udsatte boligområder

Regeringens udspil lægger blandt andet op til, at kommunerne og boligselskaberne skal nedbringe andelen af almene familieboliger i ghettoerne, og i den forbindelse skal de levere udviklingsplaner for de udsatte boligområder.

COWI har etableret en taskforce af byplanlæggere, arkitekter og eksperter for at kunne bidrage til udviklingsplanerne med viden fra Stengårdsvej og på baggrund af læring og erfaringer fra andre boligsociale projekter – heriblandt Gellerupparken og Aalborg Øst.

"Vi vil gerne undersøge, hvordan vi kan udvikle en værdiskabende model, som vi kan gå videre med og benytte i forhold til andre belastede boligområder – selvfølgelig med respekt for de stedspecifikke udfordringer," forklarer Helle Baker.

FAKTA: By i balance – Fremtidens Stengårdsvej

  • By i balance er en kampagne lanceret af Realdania i partnerskab med kommuner og boligorganisationer. Målet er at udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele.
  • Kampagnen omfatter tre boligområder, hvor Team COWI er valgt som rådgiver på Stengårdsvej i Esbjerg.
  • COWI har teamet op med Byrumklang og JAJA Architects for at få det bedst mulige kompetencesæt inde for det boligsociale område.
  • Rådgiverteamet skal inden årets udgang formulere en konkret, langsigtet strategisk udviklingsplan for perioden frem til 2040.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018