COWI FRAVÆLGER ALLE PROJEKTER OM FOSSILE BRÆNDSTOFFER

25.01.2022

Som en af de allerførste rådgivende ingeniørvirksomheder vil COWI transformere sin forretning, så 100 procent af indtægten hentes fra projekter relateret til bæredygtighed inden for tre til fem år.

COWI påtager sig rollen som frontløber for bæredygtighed.

”Dette er et af de mest markante udsagn i COWIs historie, og med beslutningen om fremover ikke at indgå i projekter, der vedrører udvinding af fossile brændstoffer, påtager vi os rollen som en af de globale frontløbere inden for vores branche,” siger Lars-Peter Søbye, CEO.

Med den nuværende klimakrise har verden brug for reel handling, hvis vi skal kunne give en bæredygtig verden, der er værd at leve i, videre til de kommende generationer. COWI vil derfor allokere alle ressourcer til projekter, der flytter kunderne tættere på bæredygtighed. Som en af de første rådgivende ingeniørvirksomheder lover COWI, at inden for tre til fem år vil 100 procent af indtægten stamme fra projekter, der driver bæredygtighed.

”Det er så absolut en af de modigste beslutninger, vi har truffet i løbet af mine mere end 30 år i COWI. Men det er det rigtige at gøre, hvis vi virkelig vil løse klimakrisen, og det viser, hvordan vi sætter handling bag ord,” siger Lars-Peter Søbye, CEO.

Han fortsætter: ”Bæredygtighed er rygraden i COWIs DNA, vores nye vision og vores kommende strategi. Vores omfattende ekspertviden inden for bæredygtighed giver os et særligt ansvar for at sætte fart på den grønne omstilling, hvilket samtidig udgør den største vækstmulighed i COWIs historie. Vi skal være klar til at gribe de grønne projekter og understøtte vores kunder i den grønne omstilling.”

Nye muligheder

Lars-Peter Søbye medgiver, at fravalget af projekter om fossile brændstoffer vil påvirke nogle kunder, medarbejdere og forretningen. I 2021 udgjorde projekter om fossile brændstoffer cirka fem procent af koncernens omsætning, og omkring 45 procent af indtægten stammede fra projekter, der ikke p.t. direkte berører den grønne omstilling. Det vil ændre sig, fortæller COWIs CEO.

”En ny strategi betyder nye prioriteringer samt nye muligheder. Verden har stadig brug for veje og lufthavne, og vi vil hjælpe vores kunder her, men vi skal og vil levere løsninger, der gør verden mere bæredygtig, uanset hvilket område,det drejer sig om. Vi vil stadig arbejde sammen med store energiselskaber om deres grønne omstilling, men ikke om projekter, der involverer udvinding eller fremstilling af fossile brændstoffer. Når det kommer til opførelse af f.eks. havvindanlæg eller grønne brintprojekter, vil vi meget gerne bidrage,” siger Lars-Peter Søbye.

Han tilføjer, at dette strategiske skift også vil give muligheder for kompetenceudvikling i hans virksomhed og branchen generelt.

Fokus på bæredygtighed vil skabe vækst

Lars-Peter Søbye har tiltro til, at gevinsterne for forretningen ved at allokere alle ressourcer til bæredygtighed vil overstige den økonomiske konsekvens ved at trække sig fra projekter om fossile brændstoffer.

“I lyset af Den europæiske grønne pagte og de massive investeringer, der er planlagt i USA, er omkring 800 milliarder euro og ca. 1,75 billion amerikanske dollars afsat til investeringer i den grønne omstilling og bæredygtighed. Dertil kommer pensionsfondenes milliardinvesteringer i grøn energi og infrastruktur. Det, at vi er en foretrukken samarbejdspartner takket være vores tekniske ekspertviden og kundefokus, åbner for en hidtil uset palet af muligheder for COWI og vores medarbejdere,” konkluderer Lars-Peter Søbye.

De første skridt

COWI vil opfylde alle forpligtelser i sine nuværende kontrakter om fossile brændstoffer, men fra nu af vil virksomheden ikke byde på nye projekter om fossile brændstoffer.

“For det første fortæller vi vores kunder, at intet vil ændre sig på kort sigt. Vi vil fuldt ud leve op til vores løfter og de aftaler, som vi har indgået. For det andet anerkender vi, at verden stadig har brug for olie og gas, så vi accepterer, at vores kunder vil bede andre rådgivere om hjælp til at fortsætte deres projekter om fossile brændstoffer. For det tredje vil vi bruge det meste af vores tid på at tale om alle de andre bæredygtige løsninger, som de har brug for, da de også må sætte fart på deres rejse mod at blive en grøn virksomhed,” slutter Lars-Peter Søbye.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018