COWI leverer rekordoverskud for 2020

02.03.2021

Trods den globale COVID-19-pandemi og store usikkerheder i markederne opnåede COWI i 2020 det bedste driftsresultat og cash flow nogensinde. COWI går ind i det nye år med rekordhøj kundetilfredshed, en bomstærk ordrebeholdning og positive forventninger til 2021 – ikke mindst drevet af verdenssamfundets fortsatte, massive investeringer i den grønne omstilling.

COWI kan se tilbage på et år, hvor virksomheden kom styrket igennem coronakrisen og skabte markant fremgang på en række nøgletal:

COWI leverede et rekordhøjt driftsresultat (EBIT) på 350 millioner DKK (margin på 5,5 procent), hvilket er en fremgang på hele 65 procent i forhold til 2019. Tilsvarende opnåede COWI den stærkeste pengestrøm fra driftsaktiviteter, cash flow, nogensinde - på 754 millioner DKK; næsten en fordobling i forhold til 2019 og ny rekord for virksomheden. Omsætningen faldt med tre procent til 6.430 millioner DKK, hvilket primært skyldtes frasalget af COWIs kortlægningsforretning samt den svækkede norske krone.

Rekordhøj kundetilfredshed

Lars-Peter Søbye glæder sig over de stærke resultater på bundlinjen, som han begrunder med medarbejdernes og kundernes indsats.

”Det har været et særdeles udfordrende år for både kolleger og mange af vores kunder. Men jeg er meget, meget imponeret og stolt over, hvordan mine kolleger har omstillet sig og kæmpet for COWI i en krisetid. Det vidner om en enorm loyalitet og stærke værdier. Det har været altafgørende for, at vi er kommet så godt i mål”.

”Samtidig er vores relationer til kunderne blevet styrket. Vi har været endnu mere opsøgende her under krisen og forbedret eksekveringen af vores projekter. Det har vores kunder kvitteret for med tillid og positiv feedback: Vores kundetilfredshed har aldrig været højere”, siger Lars-Peter Søbye.

Han peger desuden på ydre omstændigheder som årsag til årets resultat:

”Kriser betyder som regel, at offentlige investeringer bliver fremrykket. Det gælder bl.a. inden for infrastruktur og nu også grøn omstilling. Det er områder, hvor vi står stærkt, og det har vi nydt godt af”.

Ordrebeholdning steget med mere end 300 millioner DKK

Et generelt øget og mere målrettet kunde- og markedsfokus, herunder en endnu stærkere prioritering af særligt udvalgte udbudsprojekter, har også haft afgørende betydning for årets resultat og ordrebeholdningen:

”Vi har formået at vinde en række af de signifikante projekter, vi målrettet er gået efter; eksempelvis rammeaftalen for DSB’s Fremtidens S-bane og Houston Ship Tunnel Bridge i Texas. Samtidig fortsætter den positive udvikling med Arkitema, og vi har sammen vundet højtprofilerede projekter som eksempelvis udviklingen af Bosch’s nye, bæredygtige hovedkvarter i Ballerup”.

”Det betyder også, at vores ordrebeholdning er steget med hele 327 millioner DKK til 4,3 milliarder DKK”, siger Lars-Peter.

Fokus på vækst og opkøb i kernemarkeder

I linje med COWIs fokus på udvalgte kernemarkeder investerede virksomheden i 2020 yderligere i sin tilstedeværelse i Storbritannien og Nordamerika.

”De udgør, ud over Skandinavien, vores store vækstmarkeder fremover, og med en øget finansiel styrke står vi stærkt positioneret til at tilføje nye medlemmer til COWI-familien”, siger Lars-Peter og uddyber om markederne:

”I Storbritannien ser vi nu for alvor effekten af de massive offentlige investeringer i bl.a. infrastruktur, der skal være med til at få gang i økonomien efter Brexit og nu også pandemien. Vi har aldrig haft så stor aktivitet som nu på det britiske marked, hvor vi er vokset med knapt 20 procent i det forgangne år, har ansat 60 nye kolleger og skal ansætte yderligere 80”.

”Tilsvarende forventer vi, at der i USA - med Joe Biden ved roret - for alvor bliver sat handling bag ordene hvad angår massive investeringer i den nedslidte infrastruktur og hele den grønne omstilling, særligt inden for vedvarende energi. Vi oplever allerede nu en stigende forespørgsel i markedet.”

Grøn omstilling er vækstmotoren

Netop den grønne omstilling bliver den helt store vækstmotor for COWI i de kommende år og giver anledning til positive forventninger både i 2021 og fremover:

”Pandemien kommer til at trække dybe spor for samfund og mennesker langt ind i 2021. Men samtidigt skaber de store megatrends - klimaforandringerne og urbaniseringen - hele tiden større og mere akutte behov for grøn omstilling og bæredygtige løsninger. I Danmark spiller COWI f.eks. allerede en stærk rolle på en række ambitiøse Power-to-X-projekter, såvel som de kommende energiøer. Og efterspørgslen vil stige - på tværs af alle de sektorer, som COWI og Arkitema opererer inden for.”

Eksempler på nye projekter i 2020:

Danmark:

 • København: Rammeaftale for DSB’s ’Fremtidens S-bane’
 • København: Finscreeningsanalyse for Energistyrelsen af de mulige lokationer for energiøen i Nordsøen samt cost-benefit-analyse af de forskellige konstruktionstyper.
 • København: Rådgiver på Metroselskabets digitale rejse; øget datadrevet tilgang i løsninger etc.
 • Landsdækkende: Rammeaftale for Energinet vedr. rådgivning ifm. bygge- og anlægsopgaver på Energinets faciliteter.
 • København: Arkitema er udpeget af FB Gruppen til at lave helhedsplanen for det 161.000 kvm nye boligområde, Søkvarteret, i den nye bydel Nærheden i Høje-Taastrup Kommune.

Sverige:

 • Oxberg: Projektering af ny signaturbro ved Österdalälven sammen med Dissing+Weitling og Arkitema.
 • Stockholmsregionen: Rammeaftale for bæredygtig vandhåndtering for vand- og affaldshåndteringsselskabet Roslagsvatten.

Norge:

 • Oslo: Rammeaftale for Oslo Havn; COWI skal levere ingeniørrådgivning ifm. en storstilet ombygning og re-lokalisering af havnen, der skal gøre den til verdens mest effektive og miljøvenlige havn.
 • Fuglevik: COWI skal levere rådgivnings- og projekteringsydelser ifm. en ombygning af vandforsyningsvirksomheden MOVAR’s rensningsanlæg.
 • Oslo: Arkitema har vundet opgaven med at tegne Nye Aker Sykehus på i alt 171.000 kvm for Helse Sør-Øst RHF.

Internationalt:

 • USA, New Jersey: COWI varetager den elektriske infrastruktur på Atlantic Shores-projektet for Shell og EDF. Opgaven omfatter transformerstationer på land og i havet samt design og layout af inter- array- og eksportkabler.
 • USA, Texas: COWI deltager i projektet Vicinity Hurricane Flood Protection Project (HFPP), hvor vi bistår U.S. Army Corps of Engineers, Galveston District, med en yderligere klimasikring af byen Port Arthur.
 • Storbritannien, England: COWI har vundet kontrakter på næste fase af højhastigheds-togforbindelsen High Speed 2 for konsortiet EKFB (Eiffage, Kier, Ferrovial Construction og BAM Nuttall) ift. detailprojektering af ingeniørarbejder på HS2.
 • Island, Reykjavik: Bygherrerådgivning for Betri Samgôngur/Vegagerðin i forbindelse med ny højklasset kollektiv trafikløsning (Borgarlínan).

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018