Foto: Rasmus Hjortshoj 

COWI leverer stærkt halvårsresultat trods corona

01.09.2020

COWI kan se tilbage på et halvår med markant forbedrede resultater på bundlinjen, en vellykket integration af Arkitema samt højere kundetilfredshed. Investeringer i infrastruktur i bl.a. Storbritannien, fortsat grøn omstilling samt en hurtig tilpasning til ’the new normal’ skaber forventninger om et meget tilfredsstillende resultat for hele året.

COWI leverer en markant fremgang på en række nøgletal på trods af global turbulens: Et driftsresultat (EBIT) på 132 millioner DKK (margin på 4 procent), hvilket er en fremgang på 105 millioner DKK i forhold til første halvår 2019. Samtidig opnåede virksomheden en pengestrøm fra driftsaktiviteter på 543 millioner DKK; en fremgang på lige over en halv milliard, hvori der er indregnet 213 millioner DKK i offentlige pandemi-støttetiltag.

Fleksible medarbejdere og stærke kunderelationer

”Resultaterne viser, at vi har kunder og medarbejdere, vi kan regne med, også i krisetider, og at der fortsat er stor efterspørgsel på vores ydelser,” siger CEO Lars-Peter Søbye.

Ud over at der er kommet flere penge på bundlinjen, er kundetilfredsheden steget under coronakrisen:

”Vi har aktivt opsøgt vores kunder og spurgt dem, hvad vi kan gøre for at bidrage til, at de kommer godt igennem krisen. Det har de kvitteret for i deres feedback. Vi vil gøre vores yderste for at leve op til den tillid,” siger Lars-Peter Søbye.

”Jeg er også stolt af, hvordan knapt 7000 kolleger over hele verden gik fra fysisk fællesskab på kontorerne til digitalt samarbejde på rekordtid og med en høj produktivitet. Det var muligt, fordi vi har en stærk digital infrastruktur, klare fælles værdier og dygtige ledere.”

”Og så er jeg meget glad for, at det nye medlem i familien, Arkitema, har tilført nye vigtige kompetencer til COWI, hvor vi fortsat vinder projekter sammen. Og i dag kommer 25 procent af Arkitemas omsætning fra projekter udført sammen med COWI-koncernen på tværs.”

Opkøb i Storbritannien og Nordamerika skal styrke vækst

På trods af de nye projekter med Arkitema faldt den samlede omsætning i første halvår med 36 millioner DKK (til 3.307 millioner DKK), primært fordi COWI solgte sin kortlægningsforretning, og fordi den norske krone har været historisk svag. Eksklusive disse forhold skabte COWI-koncernen en organisk vækst på to procent.

COWI har dog større vækstambitioner:

”Vi vil vokse yderligere i vores kernemarkeder – Skandinavien, Storbritannien og Nordamerika – både organisk og via opkøb. Vi har den finansielle styrke til at købe op, og vi kigger efter nye medlemmer til COWI-familien, særligt i Storbritannien og Nordamerika,” siger Lars-Peter Søbye og uddyber:

”Infrastrukturmarkedet boomer. I Storbritannien har vi aldrig haft så stor aktivitet som nu, bl.a. som følge af massive offentlige investeringer, der skal få gang i økonomien efter Brexit. Og jeg forventer, at vi kommer til at se noget af den samme tendens i USA, hvor både økonomien og den nedslidte infrastruktur kalder på investeringer og løsninger, som COWI kan være med til at levere.”

Grøn omstilling og bæredygtighed er drivkraften

Derudover vokser efterspørgslen på grønne, bæredygtige løsninger verden over.

”Der har aldrig været så meget momentum for bæredygtige løsninger, som der er nu. Det gælder ude og hjemme. Som f.eks. det nye store, visionære Power-to-X-projekt i Storkøbenhavn, hvor vi skal være med til at udvikle bæredygtige brændstoffer til transportbranchen,” siger Lars-Peter Søbye.

Positive forventninger i en usikker tid

Med en presset verdensøkonomi, de fortsatte usikkerheder forbundet med Brexit og handelskonflikter, samt corona-pandemien, der fortsat udgør massive udfordringer for samfund verden over, er der nok af røde lamper, der blinker i landskabet. Alligevel tror Lars-Peter på, at COWI vil nå sine mål for året:

”Jeg forholder mig ydmygt til de udfordringer, vi står overfor, men megatrends som urbanisering og bæredygtighed fortsætter med uændret kraft, og det sidste halve års samarbejde med kunder og medarbejdere giver grund til optimisme.”

Eksempler på nye store projekter i første halvår af 2020:

Danmark:

  • København: Rådgiver på Metroselskabets digitale rejse; øget datadrevet tilgang i løsninger etc.
  • København: Dispositionsforslag for kommende energiø, Vindø, i Nordsøen for Copenhagen Infrastructure Partners.
  • København: Teknisk rådgiver for HOFOR ifm. blødgøring af drikkevandet på bl.a. Danmarks største vandværk, Værket ved Regnemark.

Sverige:

  • Sydøstlige Sverige: Nye rådgivningsopgaver forbundet med det store, igangværende højhastigheds-jernbaneprojekt Ostlänken for Trafikverket.
  • Gøteborg: Forstudie for det banebrydende projekt CinfraCap, hvor partnerkredsen Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova og Gøteborg Havn vil skabe fælles infrastruktur for transport af indfanget CO₂.

Norge:

  • Bamle/Tvedestrand: Planlægning af ny 54 kilometers vejstrækning (E18) mellem Dørdal og Tvedestrand for Nye Veier.
  • Trondheim: Udvikling af ny terminalløsning for Trondheims lufthavn, Værnes.

Internationalt:

  • USA, Californien: Detailprojektering af Iron Horse Overcrossing; en skråstagsbro for fodgængere, som bliver et lokalt vartegn. For Contra Costa Transportation Authority (CCTA).
  • Skotland og England, Storbritannien: Afrapportering af udbedringsarbejde af jernbanestrækning mellem Edinburgh og Tweedback, herunder forstærkning af to broer. For BAM Nuttall Ltd.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018