Coire Glas projektsite, Invergarry, Scotland

 

COWI øger ordrebeholdningen med 1 milliard kroner

02.09.2021

I det seneste år har COWI vundet mange nye projekter, hvilket har fået ordrebeholdningen til at stige med en milliard kroner, og både top- og bundlinje er styrket.

Som ekspert i grønne løsninger og infrastruktur har COWI oplevet stor efterspørgsel efter sine ydelser i det første halvår af 2021. Driftsresultatet blev 185 millioner kroner, hvilket er 53 millioner kroner (eller 40%), bedre end samme periode sidste år. Omsætningen er vokset til 3.335 millioner kroner (+28 millioner kroner) til trods for, at COWI i den forgangne periode har frasolgt sin kortlægningsforretning og har lukket eller neddroslet sin tilstedeværelse i markeder uden for Skandinavien, Storbritannien og Nordamerika. Dette fokus på kernemarkederne og projekteksekvering har givet resultater, og ordrebeholdningen er nu næsten på fem milliarder kroner, en milliard kroner mere end for et år siden.

”Forklaringen på vores fremgang skal især findes i vores strukturerede arbejde med at forbedre kundeoplevelsen. Der er nemlig en klar sammenhæng mellem kundetilfredshed, projektgennemførsel og lønsomhed, og vores kundetilfredshed (Net Promotor Score) er steget fra 38 til 48 i det forgangne år. Desuden har vi haft medvind på vores markeder, da alle forsøger at omstille sig til en grøn fremtid. Og lige netop grøn energi og infrastruktur er COWIs kernekompetencer, så vi har haft en særdeles stærk markedsposition her i første halvår," siger Lars-Peter Søbye, Group CEO i COWI.

Den internationale forretning trækker væksten

Væksten kan især relateres til COWIs forretning i Storbritannien og Norge, hvor der investeres massivt i ny grøn infrastruktur.

”I Storbritannien har vi sammen med vores partnere vundet en række gigantiske infrastrukturprojekter. For eksempel High Speed 2 jernbaneprojektet til en samlet anlægningsudgift på over 850 milliarder kroner. I Norge er vi også involveret i en række signifikante infrastrukturprojekter. Og med den danske regerings nye ambitiøse infrastrukturplan til 160 milliarder kroner, så vil vi også snart se lignende projekter i Danmark," forklarer Lars-Peter Søbye og tilføjer:

”Vores udfordring handler derfor ikke så meget om at vinde nye projekter, men derimod om at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere til de mange spændende projekter, vi vinder. Dét at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft er også en forudsætning for, at vi, som industri, overhovedet kan nå i mål med den grønne omstilling."

Grøn omstilling foregår i høj grad digitalt

Digitalisering spiller en vigtig rolle, hvis COWI og industrien skal kunne håndtere fremtidens mange projekter. COWI har derfor fortsat det høje investeringsniveau i både ny teknologi og digitalisering.

”For at kunne træffe informerede beslutninger og lave gode grønne investeringer, efterspørger vores kunder værktøjer, som måler et projekts bæredygtighed fra start til slut. Vi har derfor udviklet en række digitale værktøjer, som eksempelvis kan hjælpe med at måle CO₂-aftrykket i et projekt, et projekts livscykluspåvirkning af miljøet eller påvirkningen af FN's verdensmål. Det giver nogle helt andre indsigter. Både i forhold til at understøtte den grønne omstilling og samtidig at sikre, at vi bygger med kvalitet og holdbarhed og dermed sikrer en attraktiv lønsomhed i projekternes levetid," fortæller Lars-Peter Søbye.

Partnerskaber en vigtig del af løsningen

Desuden har COWI investeret mere i partnerskaber på tværs af værdikæder for bedre at kunne håndtere flere og mere komplekse projekter. Det er eksempelvis startupvirksomheder tilknyttet Urbantech programmet.

”Vi traditionelle ingeniører kan løse de fleste af de klima- og urbaniseringsudfordringer, verden står over for. Men vi kan ikke gøre det tids nok. Derfor er vi nødt til at kigge uden for industrien og koble os sammen med andre, som tænker anderledes, digitalt og hurtigt," forklarer Lars-Peter Søbye.

Eksempelvis har COWI sammen med virksomheden InfoTiles udviklet et digitalt instrumentbræt, der i real tid måler biltrafikken og dets mønstre i et givent område. Hvor er der for eksempel ofte kø? Hvilke parkeringspladser benyttes mest? I hvilke områder køres der mange korte ture, der potentielt kunne erstattes med en cykel? Denne viden har kommuner som Gladsaxe, Aarhus og Slagelse brugt, når de skal styrke den grønne mobilitet og flytte borgere fra biler til cykler.

Vigtige succeser i H1:

  • COWI har vundet to vigtige rammeaftaler i Danmark inden for forsyningssektoren. I løbet af de næste 4 år vil COWI hjælpe HOFOR og Novafos med, blandt andet, vandbehandling, spildevandsrensning og fjernvarme. Det samlede honorar for de to kontrakter er ca. DKK 300 millioner.

  • I Norge har COWI og Citec vundet udbuddet med hensyn til at udvikle CO₂-opsamlingskonceptet for Borg CO₂ og deres erhverv i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Ambitionen er at undersøge, hvordan Borg havn kan blive Norges ledende industri inden for CO2-opsamling. COWIs honorar er NOK 1,7 millioner.

  • I Storbritannien har COWI vundet en kontrakt for Coire Glas-projektet i Invergarry, Scotland. Coire Glas er et foreslået hydrostatisk energilagringssystem med en mulig kapacitet på op til 1500MW. COWI vil udføre en jordundersøgelse til en overordnet plan, som inkluderer en 1000 meter lang pilottunnel og en sammenfattende model af en dæmning. COWIs honorar er ikke offentliggjort, men den samlede projektomsætning er GBP +1 milliarder.

  • I Sverige har COWI vundet projektarbejdet i forbindelse med renoveringen af motorvejen E22 i Söderköping-området samt projektarbejdet i forbindelse med den nye viadukt ved Göta-kanalen. COWIs honorar er ca. SEK 50 millioner.

  • Arkitema og Ratio har sammen vundet udbudskonkurrencen i forbindelse med arkitektonisk design, nemlig for det detaljerede design af projekterne Nordmøre og Romsdal Hospital (SNR) i Norge. Byggeprocessen er påbegyndt, og bygningerne forventes at være klar til brug i 2025. Det nye hospital er 55.000 m² og Arkitemas honorar er NOK 45 millioner.

 

COWIs nøgletal, ekskl. Oman voldgiftsomkostninger:

H1 2021
DKKm

H1 2020
DKKm

Omsætning

3.335

3.307

Driftsoverskud før, renter, SKAT, afskrivning og gældsafvikling (EBITDA)

283

233

EBITDA margin

8.5%

7.0%

Driftsresultat før afskrivninger (EBITA)

247

195

EBITA-margin

7.4%

5.9%

Driftsresultat før renter og SKAT (EBIT)

185

132

Driftsmargin (EBIT-margin)

5.5%

4.0%

Operating cash flow*

155

330

*Ekskl. støtte fra det offentlige

 

COWIs nøgletal, inkl. Oman voldgiftsomkostninger:

H1 2021
DKKm

H1 2020
DKKm

Nettoomsætning

3.335

3.307

Driftsresultat før renter, SKAT, afskrivning og gældsafvikling (EBITDA)

229

218

EBITDA-margin

6.9%

6.6%

Driftsresultat før afskrivninger (EBITA)

192

181

EBITA-margin

5.8%

5.5%

Driftsoverskud før renter og SKAT (EBIT)

130

117

Driftsmargin (EBIT-margin)

3.9%

3.5%

Overskud før SKAT

126

114

Overskud for perioden

82

74

Samlet formueværdi

3.617

3.788

Egenkapital

1.433

1.307

Egenkapitalandel

40%

34%

Driftslikviditet*

-47

529

Antal medarbejdere pr. 30. juni

6.720

6.735

*Driftslikviditeten var påvirket i negativ retning med 147 millioner kroner på grund af en ændring i tilskud fra det offentlige i Danmark (relateret til personlig indkomstskat) in H1 2021.

Kontakt

Josefine Koch Jürgensen
Press and Communications Advisor
Communication, Denmark

Tel: +45 56403708