Foto: Patriks Dronetjenester

COWI og Oslo Havn indgår rammeaftale

27.11.2020

Oslo Havn har en vision om at blive verdens mest effektive og miljøvenlige havneby. For at opfylde det mål vil COWI bidrage med ingeniørkompetence til elektrificering og udvikling af havnen.

Oslo Havn er Norges største offentlige kommercielle havn med intensiv trafik af internationale, regionale og lokale færger samt en omfattende godstrafik. Mellem 50 og 70 skibe dokker her hver uge. Med den nye rammeaftale skal COWI nu levere ingeniørydelser, herunder løsning på elektrificering, vand- og affald samt løsninger inden for HVAC, jernbane, bygningsprojektering, geoteknik og miljø.

“Oslo Havn står foran store investeringer, der skal sikre Oslo og hele regionen en moderne og miljøvenlig havn. Havnen skal bidrage til at realisere ambitionerne for Fjordbyen, og Sydhavnen skal i de kommende år videreudvikles til en effektiv godshavn. Vi ser frem til at have COWI med på teamet og bidrage til, at vi når vores vision om at udvikle Oslo Havn til verdens mest effektive og miljøvenlige havneby,” siger ejendomsdirektør i Oslo Havn, Åsa Nes.

Sit eget liv

Fjordbyen er navnet på de dele af Oslos havneområder, der siden 2000 er blevet udviklet fra industri- og containerområder til nye bydele. I dag, 20 år efter Fjordby-byfornyelsesprojektet, er Oslo forvandlet. Fjordbyen lever sit eget liv med turister, beboere, arbejdspladser og kulturliv

Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i COWI, ser frem til at bidrage til den videre udvikling af fremtidens havneområder.

“I COWI er vi meget taknemmelige over, at Oslo Havn har valgt os, og vi synes, at det er meget spændende at samarbejde med en havn, der er så fremsynet og har sat sig så tydelige mål for at reducere CO2-udslippet. Vi ønsker at støtte Oslo Havns ambition om at blive en af verdens første energineutrale havne. Vi tror på, at denne målsætning er fuldt opnåelig, og vi skal turde tænke nyt og udfordre den etablerede viden,” siger Svein Ove Svendsen.

“Electrificering, ladeinfrastruktur, vedvarende energi, energilagring og samarbejde vil være afgørende elementer i de løsninger, der skal skabe klimaneutralitet. COWI har omfattende erfaring på dette område, og vi arbejder i dag med elektrificeringsprojekter i havne i Norge, Danmark og Sverige,” fortsætter han.

Med øget elektrificering vil Oslo Havn få et betydeligt større energibehov. For at sikre tilstrækkelig kapacitet kræves der samarbejde på både lokalt og regionalt plan. COWI arbejder med elektrificeringsløsninger på projektet Elnett21, hvor man skaber løsninger til lokal produktion, lagring og håndtering af energi mellem Stavanger lufthavn, Stavanger havn og Forus erhvervspark.

Aftaler inden for alle tekniske fagområder

Aftalen indebærer også et tværfagligt samarbejde mellem COWI Danmark og COWI Norge, med Hafslund E-CO som samarbejdspartner.

“Oslo Havn har behov for ingeniører med stor faglig kompetence, som kan rådgive inden for alle fagområder på bygge- og anlægsprojekter,” forklarer projektleder Øyvind Sverre Pettersen fra COWI.

Marine eksperter fra COWI i Danmark skal tilføre særlige kompetencer inden for havneplanlægning, marine konstruktioner og klimatilpasningsløsninger. Det skal optimere havneplanlægningen i den afgørende overgangszone mellem hav og land. Eksempelvis vil et softwareprogram, der simulerer fartøjer anvendes i forbindelse med havneplanlægning af nye navigationskanaler og liggepladser til færger. Her vil planlægningsværktøjet kunne visualisere og optimere udviklingen af Oslo Havn.

Henrik Hostrup-Pedersen, Project direktør i Marine and Foundation Engineering i COWI supplerer:
“Kunden skal kunne have tillid til at, alt kører, som det skal. Samtidig benytter vi en ”Smart port” tilgang, hvor vi skræddersyr havnen, så den også er designet til fremtidens energiløsninger og klimaforandring.” COWI vil desuden bidrage med ydelser som tilstandsvurderinger og projektering af kajer og bygninger.

I den strategiske plan for Oslo Havn for 2019–2034 forventes det, at der er behov for at håndtere 40 procent flere passagerer og 50 procent mere gods.

“Igennem havneprojekter over hele verden har COWI opbygget tunge og alsidige kompetencer, som vi mener, vil sikre Oslo Havn en effektiv og miljøvenlig søtransport til og fra Oslo, idet man samtidig minimerer samfundsomkostningerne,” fortsætter Øyvind Sverre Pettersen.

Foto: Oslo Havn

En havn i verdensklasse

Oslo Havn har en vision om at blive verdens mest effektive og miljøvenlige havneby. Havnemyndighederne har udarbejdet fem strategiske prioriteringer på klima- og miljøområdet for perioden 2020-2025:

  1. Bekæmpe klimaforandringerne ved hjælp af mere søtransport
  2. Mere samarbejde med henblik på øget brug af ren energi til søtransport og klimaneutrale løsninger på land
  3. Innovativ infrastruktur med flere ladefaciliteter og energieffektive bygninger, arealer og kajer
  4. Effektiv, klimaneutral havnedrift med mere sortering samt øget genanvendelse af affald, spildevand, materialer og byggeaffald
  5. Udvikle, bygge og drive vores bynære havn som en god nabo uden CO2-udslip i luft, vand og jord

Kontakt

Svein Ove Svendsen
Vice President Energy
Energy and Renewables, Norway

Tel: +47 97479577