Karin Genemo, divisionschef for industri i COWI. Foto: Marléne Bagleborn / COWI

COWI og Swedish Biofuels vil bygge fabrikker til produktion af bæredygtigt flybrændstof

06.05.2022

Swedish Biofuels og COWI har indgået et partnerskab om at forsyne det svenske marked med 400.000 ton bæredygtigt flybrændstof, kendt som SAF (sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels' teknologi er baseret på 'alcohol-to-jet'-metoden (ATJ), der helt kan erstatte fossilt flybrændstof. Det første produktionsanlæg skal bygges nær Arlanda Lufthavn, og de første leverancer skal efter planen begynde i 2025.

»Der arbejdes hårdt på at udvikle produktionsfaciliteter til grønt flybrændstof via Power-to-X, og der bliver brug for flere teknologispor for at realisere en fuldstændig omstilling af luftfarten. Dette projekt er helt unikt, og fordelen ved Swedish Biofuels' teknologi er, at produktet allerede i dag er godkendt til brug i eksisterende flymotorer,« siger Karin Genemo, senior vice president i COWIs svenske Industri-division.

COWI og Arkitema vil som led i partnerskabet bistå med planlægning, design og byggerådgivning samt projektering under byggeriet af fabrikkerne.

Via den såkaldte ATJ-proces, udnytter teknologien fra Swedish Biofuels bæredygtig biomasse til at producere grønne brændstoffer, som 1:1 kan erstatte fossilt flybrændstof.

»Vores teknologi muliggør den første kommercielle produktion i verden af bæredygtigt flybrændstof, som ikke kræver iblanding. Vi tror på, at dette vil betyde en banebrydende forandring af flyindustrien, da denne teknologi betyder enden på fossile brændstoffer. Brugen af bæredygtigt flybrændstof er ikke kun et skridt mod en grønnere verden, men sætter også et punktum for afhængigheden af udenlandsk olie og sikrer dermed større grad af selvforsyning,« siger Angelica Hull, administrerende direktør i Swedish Biofuels.

Den første fabrik skal ligge i Brista nær Arlanda Lufthavn og opføres med støtte fra Europa-Kommissionen. De første leverancer af bæredygtigt flybrændstof er planlagt til 2025. Foruden at anvende bæredygtig, grøn ethanol som råvare i produktionen er det også muligt at bruge grønne rest-gasser og brint i processen. Anlægget kommer også til at kunne producere bæredygtig diesel og benzin.

Udover fabrikken i Brista planlægges yderligere to produktionsanlæg i Sverige med en sammenlagt produktionskapacitet på 400.000 ton bæredygtigt flybrændstof årligt. Sådan et volumen svarer til cirka 40 procent af Arlandas totale årlige forbrug af flybrændstof.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018