COWI reducerer sit CO₂-aftryk med over 70 procent inden 2030 via ambitiøse tiltag

20.10.2020

COWI vil fremover skære markant ned på virksomhedens flyrejseaktivitet, både inden for og uden for Danmarks grænser. Desuden skal COWIs biler konverteres til hybrid- eller el-biler. Tiltagene skal bidrage til at reducere COWIs CO₂-aftryk med over 70 procent inden 2030, med 2008 som baseline, og gøre virksomheden helt CO₂-neutral i 2050.

Virtuelle projektplanlægningsmøder med kunder og kolleger fra hele Skandinavien og faglige webinars for deltagere fra Shanghai til London. Dét er blot enkelte glimt fra COWI-medarbejdernes nye arbejdssituation som følge af corona-situationen. Og fremover vil der blive sat ekstra blus under de digitale arbejdsmønstre.

Op til 50 procent af flyrejserne reduceres   

COWI har nemlig besluttet at sløjfe 25 procent af alle flyrejser forbundet med kundemøder og 50 procent af flyrejser relateret til interne møder og seminarer. Det gælder inden for landets grænser, såvel som de internationale destinationer. Administrerende direktør i COWI, Lars-Peter Søbye, fortæller:

”Vi er 100 procent dedikerede til at gøre en forskel for klimaet og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Dét gør vi gennem vores primære arbejde på vores 14.000 projekter over hele verden, hvor vi sammen med vores kunder udvikler løsninger for bæredygtige byer og samfund, blandt andet gennem transportformer, forsyning, byggerier, energisystemer og naturen.

Samtidig har vi et stort ønske om, at vores CO₂-aftryk i virksomheden og fra vores ’drift’ reduceres. Vores konkrete mål er en 70+ procents reduktion inden 2030, med 2008 som baseline, og så vil vi blive helt CO₂-neutrale i 2050. Jeg glæder mig meget over, at vi nu er klar med planen for, hvordan vi indfrier målene for den første del af rejsen.”

Grundig analyse bag beslutning

De valgte tiltag bunder i en grundig analyse af COWIs samlede CO₂-udledning, lavet af COWIs egne klimaregnskabseksperter. Konklusionen er ikke til at tage fejl af: 

”Næsten halvdelen, 48 procent, af vores samlede CO₂-aftryk kommer fra rejser forbundet med at drive forretningen, og heraf udgør flyrejserne hele 71 procent. Derfor er det også hér, vi har valgt at sætte ind. Desuden har vi valgt at elektrificere vores bilpark, så alle vores nye tilsynsbiler vil være elbiler, mens alle nye firmabiler vil være el- og hybridbiler,” siger Lars-Peter, der også glæder sig over de mange forslag til CO₂-reducerende initiativer, som COWIs medarbejdere har budt ind med.

Ny digital adfærd løftestang for klimaindsats

De nye tiltag sker velvidende, at det vil medføre store forandringer for virksomhedens knapt 7000 medarbejdere fordelt på kontorer i 23 lande verden over. Lars-Peter er dog overbevist om, at det kan lade sig gøre:

”Hvor tragisk og udfordrende corona-situationen end har været, og fortsat er, så har den vist os, at vi kan meget mere og meget hurtigere, end vi havde forestillet os: Under corona-nedlukningen stoppede vores rejseaktivitet nærmest fra den ene dag til den anden – hvilket faktisk har betydet, at vi her i 2020 når vores 2030 CO₂-reduktionsmål. Trods nedlukningen opretholdt vi en høj produktivitet, mens kundetilfredsheden steg, blandt andet på grund af hyppig virtuel kontakt til kunderne. Dét har bekræftet os i, at vores nye digitale adfærdsmønstre kan blive en løftestang for vores klimaindsats,” siger han og understreger:

”Selvom 2020-situationen med ekstremt lav rejseaktivitet ikke kan være permanent for en virksomhed med projekter over hele verden, så er ét sikkert: Vi kommer aldrig igen til at flyve i samme omfang som før corona.”

Mere om COWIs bæredygtighedstrategi

I slutningen af 2019 lancerede COWI sin nye bæredygtighedsstrategi:

  • 2020: COWI skal være CO₂-neutral*
  • 2030: COWI skal have reduceret over 70 procent af sit CO₂ aftryk, i forhold til 2008**
  • 2050: COWI skal være helt CO₂-neutral (100 procents reduktion af CO₂-aftryk)

*Dette mål er opnået nu, bl.a. via supplerende klimakreditter i en indonesisk vindmøllefarm.
**Uden brug af klimakreditter.

COWIs kortlægning af virksomhedens CO₂-aftryk:

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018